Pachtprijzen 2019

Onze Minister Carola Schouten van LNV nam in een Kamerbrief het voortouw om vernieuwing van de pacht weer los te trekken. Ze legt verband tussen pacht en duurzaam bodembeheer en wil bestaande contracten voor reguliere pacht behouden en wil een nieuwe vorm van langdurige pacht weer standaard maken. Het nieuwe pachtstelsel duurt nog wel even, andere betrokken partijen en de Tweede Kamer zullen hun visie hierop nog geven.
Ondertussen zijn de nieuwe pachtnormen die van kracht zijn vanaf 1 juli 2019 gepubliceerd.

Het gaat om 14 verschillende gebieden en in 9 gebieden neemt de pachtprijs toe ten opzichte van 2018. In het Zuidwestelijk akkerbouw gebied daalt de pacht van € 505,= met 38% naar € 315,=. Het goede inkomensjaar 2012 is afgevallen in de referentie cijfers en dat is duidelijk te merken in de prijs. De pachtprijs is momenteel nog lager dan in 1995 (€ 338,=).

Hieronder treft het nieuwe overzicht:

Voor meer informatie kunt u uiteraard met een van ons contact opnemen.

Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel