Pachtprijzen 2018

De minister van Landbouw Carola Schouten heeft per brief aan de Tweede kamer de nieuwe pachtnormen bekend gemaakt. De nieuwe tarieven gaan in per 1 juli 2018. Dit geldt zowel voor landbouwgronden als voor agrarische gebouwen. De wijzigingen gaan pas in per eerstvolgend pachtjaar, In de meeste gevallen zal dat inhouden dat de nieuwe pachtprijs pas in rekening worden gebracht in 2019 omdat in de meeste gevallen achteraf wordt betaald. Veel pachtcontracten hebben een ingangsdatum per 1 november.

Hieronder treft het nieuwe overzicht van de pachtprijs voor landbouwgronden per regio:

pachtprijzen

Tabel 1. Regionormen en veranderpercentages voor land zonder opstallen 2018 (en 2017)

Exclusief boomkwekerij in het gebied Boskoop en Rijneveld

Het zuidwesten van  Nederland heeft in alle drie de gebieden wederom te maken met een pachtprijsdaling. Naast grondprijs is ook het rendement bepalend van de referentiebedrijven. Vanwege wisselende opbrengsten en grote investeringen die de winst beperken komt deze rekenwijze tot een daling van de pachtprijzen.

Gezien de nog steeds stabiele tot stijgende grondprijzen staat de pachtprijsontwikkeling niet in verhouding tot de waarde van de grond. De verwachting is dan ook op het moment dat de pachtwet wordt gewijzigd ook de rekenmethodiek er anders uit komt te zien. Voor zowel pachters als verpachters is de huidige situatie moeilijk uit te leggen.

Voor meer informatie kunt u uiteraard met een van ons contact opnemen.

Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel