‘Onze kracht ligt in persoonlijk contact en de kleinschaligheid’

bram en elly
Agro Adviseurs Zuidwest is een overkoepelende club van negen zelfstandige adviseurs uit Zeeland en West-Brabant, met ieder een eigen discipline, vertelt de Dinteloordse Elly Brouwer. Ze is een van de negen adviseurs en gespecialiseerd in ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied. Brouwer adviseert agrariërs bij vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een nieuwe woning of loods in het buitengebied.

Zuidwest-Nederland is het werkgebied. Dat omvat Zeeland, West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. De negen adviseurs werken zelfstandig, maar zijn nauw op elkaar ingespeeld doordat ze in het verleden bij dezelfde organisatie hebben gewerkt. ,,Onze kracht ligt in het persoonlijk contact en de kleinschaligheid”, vertelt collega-adviseur Bram den Hollander uit Klundert. Hij is bedrijfsadviseur voor rundveehouders. ,,Bij ons betaal je geen duur kantoor en directie. Daardoor kunnen wij de kosten laag houden.”

Bestemmingsplan

Een van de projecten waar Bram den Hollander aan heeft gewerkt is het verplaatsen van een melkveehouderij. ,,Die moest verkassen vanwege de komst van een glastuinbouwbedrijf op bedrijventerrein Nieuw Prinsenland. De onteigeningsprocedure heeft Den Hollander niet voor rekening genomen. Wel de vestiging in het buitengebied van Hoeven. Daar heeft hij geadviseerd over het staltype, voor de huisvesting van honderdtachtig melkkoeien. ,,Dat is niet alleen op technisch vlak, maar ook op strategisch. Want hoeveel koeien heb je nodig om een economisch rendabel bedrijf op te zetten. Op dat soort vragen zoek ik een antwoord.”

Waar Den Hollander thuis is in bedrijfsadvies aan rundveehouders, is Brouwer specialist in het begeleiden van procedures bestemmingsplan en vergunningen voor bouw, milieu en natuurbeschermingswet. De Dinteloordse is van huis uit econoom en heeft zich verder geschoold in planologie en wetgeving rondom vergunningen. ,,Boeren met uitbreidingsplannen hebben in veel gevallen een wijziging van het bestemmingsplan nodig. En vaak een omgevingsvergunning voor bouw, milieu en andere aspecten. Ik begeleid boeren van begin tot eind: van de aanvraag tot bij wijze van spreken de eerste steen.” Voor het financiële, juridische en vastgoed deel doet Brouwer een beroep op haar collega-adviseurs. .,,Dat is onze kracht. Samen versterken we elkaar.” Een project waar ze nu aan werkt is de realisatie van een nieuw agrarisch bedrijf. Volgens Brouwer in deze tijd bijzonder.

Ontzorgen

Bedrijfsopvolging is tegenwoordig complex, weet Brouwer. ,,Bij een overname gaat het om miljoenen euro’s. In de agrarische sector wordt al lange tijd aan crowdfunding gedaan. Zonder de hulp van familieleden is overname van een agrarisch bedrijf vaak niet te doen. Onze collega-adviseurs Liesbeth Versluijs-Pons en Peter Mangnus helpen boerenfamilies zoeken naar een oplossing. Die ligt niet altijd voor het oprapen.

Of het nu gaat om een vraag, of het oplossen van een probleem, in alle gevallen ontzorgen de Agro Adviseurs de klant. ,,Een melkveehouder wil overdag met zijn koeien bezig zijn”, zegt Den Hollander. ,,En niet met papierwerk. Daar moeten boeren doorgaans niets van hebben. Begrijpelijk. Wet- en regelgeving is voor de meeste agrariërs niet bij te houden. Het verandert iedere vier jaar. Denk je dat je het weet, komt er weer een wijziging.” Als voorbeeld noemt Den Hollander de melkquotering. Die vervalt vanaf 1 april 2015. Voor melkveehouders is er dan geen limiet meer voor de hoeveelheid melk die ze mogen produceren. De vraag blijft: wanneer is het rendabel? Ook bij dat soort vragen helpen wij. We zijn dus niet alleen praktisch, maar ook procesmatig en strategisch bezig.

Hoewel landelijk het aantal agrarische bedrijven afneemt, is dat in Zuidwest-Nederland stabiel. ,,Het aantal veehouderijen schommelt zo om en nabij de vijfhonderd”, zegt Den Hollander. ,,Je ziet in de deze regio veel nieuwe bedrijven ontstaan. Vaak afkomstig uit de Randstad en Oost-Brabant. Meestal onteigend vanwege bouwplannen. Aangezien grond elders in het land vaak meer waard is dan in West-Brabant, kunnen deze boeren hier een compleet nieuw bedrijf neerzetten. En dat zie je ook nu nog geregeld gebeuren.”

©Eendrachtbode

Deel dit artikel