Ondernemen met een sociale zekerheidsuitkering: hier kunt u op letten

Ontvangt u als ondernemer een sociale zekerheidsuitkering? Deze combinatie is mogelijk, maar u neemt als ondernemer wel een bijzondere positie in. Voor instanties als UWV is vaak onduidelijk wat als inkomen aangemerkt moet worden en mogelijk gekort mag worden op uw uitkering. Daar komt bij dat een beslissing tegenwoordig bijna ‘automatisch’ tot stand komt. Het UWV ontvangt via automatische gegevensuitwisseling uw inkomen van de Belastingdienst, waarna het systeem van het UWV berekent welke gevolgen dit heeft voor uw inkomen wat leidt tot de beslissing. Laat daarom een beslissing over uw uitkering altijd controleren! Er is vaak meer mogelijk dan u denkt en er gaat vaak meer mis dan u zou verwachten.

Alle uitkeringsinstanties moeten hetzelfde inkomensbegrip voor een ondernemer hanteren. Zo moet een toevoeging aan de oudedagsreserve altijd buiten het inkomen gehouden worden, en mag winst behaald met de staking van de onderneming niet tot het inkomen gerekend worden. Over wat nu onder inkomen van een ondernemer verstaan moet worden, wordt overigens nog regelmatig geprocedeerd bij UWV en SVB.

Laag inkomen uit bedrijf? Vraag aanvulling aan!


Als u een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, WAO, WAZ en Wajong) ontvangt en een (fiscaal) laag inkomen had uit uw bedrijf, dan kunt u een aanvulling van het UWV ontvangen die wel op kan lopen tot 15.000 euro. De hoogte hiervan is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Deze aanvulling wordt betaald vanuit de Toeslagenwet. Ook hiervoor is weer van belang wat het UWV als inkomen neemt. Ontvangt u ook een uitkering van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering? Deze uitkering mag het UWV niet meenemen voor de berekening van de hoogte van de aanvullende toeslag. In de praktijk zie ik dat dit wel gebeurt, waardoor ten onrechte een te lage toeslag wordt betaald.

Let op : Deze aanvulling moet u wel op tijd aanvragen!

Oneens met UWV of SVB?
Mocht het UWV of de SVB een beslissing afgeven waarmee u het niet eens bent, laat dan onderzoeken of de beslissing juist is. Zoals gezegd is bij deze instanties veel onbekendheid met de specifieke situaties van ondernemers en het kan maar zo zijn dat ook in uw situatie dit onjuist beoordeeld is.

Kortom, bent u ondernemer en ontvangt u een sociale zekerheidsuitkering? Dan is het raadzaam uw inkomen jaarlijks te laten beoordelen om na te gaan of de winst van invloed is op de uitkering. Hiermee voorkomt u onduidelijkheden en het kan u wellicht zelfs geld opleveren.

Informatie en advies


Wilt u meer informatie over dit onderwerp of een advies over uw situatie? Hebt u een beslissing van de uitkeringsinstantie ontvangen waar u het niet mee eens bent?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via info@vandrimmelenadvies.nl of telefonisch 06-12653139.

Margreet van Drimmelen-de Wolde
Adviseur sociale verzekeringen voor ondernemers

Deel dit artikel