Omgevingswet per 1 januari 2023?


Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De datum van inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld omdat het voor de aanvrager dan wel eenvoudig moet worden, maar voor de overheden is het een complexe operatie.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten, van 26 verschillende wetten naar 1 wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen naar 1 Omgevingsregeling. Daarnaast zorgt de wet voor één digitaal loket dat het makkelijker maakt vergunningen aan te vragen en sneller inzichtelijk maakt welke regelgeving wanneer van toepassing is. De wet voorziet in randvoorwaarden om als één overheid te acteren en biedt instrumenten om (landelijke) regie te voeren.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is een belangrijk startmoment. Vanaf dan wordt de wet in de praktijk toegepast. Ook na 1 januari 2023 is er nog veel werk aan de winkel en kunnen onvolkomenheden niet worden uitgesloten. Het nieuwe stelsel voor het omgevingsrecht en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) worden ook na inwerkingtreding verder ontwikkeld en gemonitord om de doelen van de wet te halen en de beoogde veranderingen door te voeren.

Met name over het DSO hoor ik veel twijfel of het wel tijdig werkend en werkbaar zal zijn.

Diverse gemeenten geven aan bestemmingsplan procedures na de zomer niet meer op te starten omdat het dan niet tijdig afgerond kan zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023.

De Eerste Kamer moet daar nog mee instemmen, daarna kan het Koninklijk besluit uiterlijk 1 juli worden gepubliceerd.

Ik ben benieuwd of het deze keer wel gaat lukken de Omgevingswet in werking te laten treden en of het inderdaad eenvoudiger gaat worden.

Elly Brouwer
Ruimtelijke ontwikkeling Buitengebied

elly@brouweragrarischadvies.nl

06-17005241

Deel dit artikel