Omgevingswet

Antwoorden op vragen van landbouwbedrijven over de Omgevingswet

Hier vindt u een overzicht van antwoorden op vragen die bij landbouwbedrijven kunnen leven over de Omgevingswet. Ook vindt u hier links naar websites en organisaties waar meer informatie over de Omgevingswet verkrijgbaar is.

Moet ik een nieuwe vergunning aanvragen of een melding doen als de Omgevingswet in werking treedt?

Nee, er geldt overgangsrecht voor instrumenten die activiteiten regelen, zoals de vergunning, ontheffing en melding. Daarnaast geldt overgangsrecht voor lopende handhavingsprocedures.

Lees meer op Overgangsrecht bij activiteiten.

Hoe doe ik een aanvraag of een melding onder de Omgevingswet?

U kunt dit doen via het Omgevingsloket.

Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

 • Vergunningcheck: deze vertelt u of er een omgevingsvergunning of melding nodig is voor een bepaalde activiteit.
 • Aanvragen: hier kunt u een vergunning of melding aanvragen. U leest daar welke gegevens u moet aanleveren bij een aanvraag of melding.
 • Regels op de kaart: hier ziet u op de kaart welke regels voor u gelden.
 • Maatregelen op maat: hier leest u welke milieumaatregelen u moet treffen.
 • Mijn Omgevingsloket: in het onderdeel Aanvragen kunt u uw aanvragen en meldingen bekijken.

Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding van de wet 3 bestaande toepassingen:

 1. Omgevingsloket online
 2. Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 3. Ruimtelijkeplannen.nl

Het Omgevingsloket vervangt daarnaast ook het Meldpunt bodemkwaliteit.

Gaan de regels voor mijn bedrijf veranderen door de Omgevingswet?

Meestal niet. In veel gevallen blijft de inhoud van de regels hetzelfde. Ze staan alleen op een andere plaats. Wanneer het Omgevingsloket volledig in werking is, kunt u hiermee checken welke regels voor uw bedrijf gelden. Daarnaast leggen we bij Regels voor activiteiten per activiteit uit de Omgevingswet de regels uit.

Milieubelastende activiteit: dit verandert er

Het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer wordt losgelaten onder de Omgevingswet en vervangen door een regulering per activiteit. Maar er zijn ook andere veranderingen door de Omgevingswet.

Regels in het omgevingsplan

Nieuw is dat onder de Omgevingswet elke gemeente een omgevingsplan heeft. Hierin staan de gemeenteregels op het gebied van onder andere milieu, ruimtelijke ordening en bouwen. In dat omgevingsplan staan ook zaken die het Rijk onder het oude recht regelde. Voor landbouwbedrijven zijn daarin de regels voor geur en geluid van belang.

Onder de Omgevingswet verhuizen regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Gemeenten en waterschappen krijgen zo de tijd om zelf een afweging te maken hoe ze deze onderwerpen willen regelen. Deze regels heten de bruidsschat.

Voor bestaande vergunningplichtige bedrijven geldt een deel van de milieuregels van de bruidsschat nog niet. Dat is het geval als het bedrijf vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet een milieuvergunning heeft gekregen of aangevraagd en de vergunningvoorschriften een bepaald onderwerp al regelen. Dit staat in artikel 22.1, lid 2, van de bruidsschat bij het omgevingsplan.

Specifieke zorgplicht

Nieuw in de Omgevingswet is ook dat naast de gewone regels vaak een specifieke zorgplicht geldt. Die verbiedt handelingen waarvan iedereen zou moeten weten dat ze niet door de beugel kunnen. In het algemeen overtreedt iemand een specifieke zorgplicht niet als hij een activiteit op de gebruikelijke manier uitvoert. De specifieke zorgplicht geldt naast geldende algemene regels of vergunningvoorschriften.

Informatie over de Omgevingswet

Om te beginnen bevat deze website van het Informatiepunt Leefomgeving veel informatie over de Omgevingswet. We hebben een speciale pagina met milieuregels voor de agrarische sector. Daarnaast hebben we een speciale ingang op de site voor veehouderijen.

Verder hebben we ook een helpdesk. Deze beantwoordt met name vragen van ambtenaren. We helpen ook professionele vragenstellers van bedrijven. Denk aan een jurist bij een groot bedrijf, een chemisch specialist of een medewerker van een adviesbureau.

Voor bedrijven zijn er ook andere plekken om informatie te halen. Bijvoorbeeld:

 • De gemeente waar uw bedrijf is gevestigd, kan u alles vertellen over lokale regels. Bovendien kan ze u helpen bij het starten of veranderen van een bedrijf.
 • De omgevingsdienst die de milieutaken uitvoert voor de gemeente waar uw bedrijf is gevestigd, kan u informeren over de milieuregels die gelden voor uw bedrijf.
 • RVO voor al uw vragen over regels rondom mest.

U kunt ook contact met mij opnemen.

Elly Brouwer

Specialist Ruimtelijke ontwikkeling Buitengebied

Elly@brouweragrarischadvies.nl

0617005241

Deel dit artikel