Laatste Nieuws – 2021

Tozo-regeling

Wanneer uw gezinsinkomen door de coronacrisis onder het sociaal minimum is gekomen, kunt u een aanvulling van dit inkomen aanvragen bij de gemeente via de Tozo-regeling. De uitkering levensonderhoud kan aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 februari 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 januari 2021. Lees verder


TVL: tegemoetkoming vaste lasten

Op maandag 15 februari jl. is het loket bij RVO opengegaan voor aanvragen van de TVL voor Q1 2021. Ook landbouwbedrijven kunnen vanaf het vierde kwartaal 2020 voor deze regeling in aanmerking komen. De regeling is in het kader van COVID-19 regelingen. De TVL helpt bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Onder meer huur, abonnementen, verzekeringen, worden met de TVL deels gedekt. Lees verder


Deel dit artikel