Nieuwe woning

Nieuw bouwblok en nieuwe woning ? Grond onder en bij de woning direct naar privé brengen?

De grond onder en bij een woning op een agrarisch bouwblok valt niet onder de landbouwvrijstelling. Dat betekent dat bij het bouwen van een nieuwe woning op een agrarische bedrijfslocatie, de waardestijging van deze grond tot “woninggrond” wordt belast (met heffing inkomstenbelasting in box 1 tegen maximaal 52 %). Nu is er bij de bouw van een woning op een nieuwe aangekochte agrarische bedrijfslocatie de keuze om de grond bij de woning fiscaal naar privé te brengen. De waardestijging van de grond kan dan onbelast blijven. In een daarover gevoerde procedure is dit tot nu toe bevestigd. Doorgaans is de vraag dus positief te beantwoorden, waarbij uiteraard ook rekening is te houden met overige fiscale en financiële aspecten zoals financiering, afschrijving, onderhoud en BTW.

Mangnus Financieel Advies Peter Mangnus
Bedrijfsadviseur – Financieel Planner

Deel dit artikel