Nieuwe tarieven Grondkamer per 1 januari 2015

geploegd landMet ingang van 1 januari 2015 worden de tarieven van de Grondkamers verhoogd. Het tarief voor de afhandeling van een digitaal ingediend pachtcontract wordt niet verhoogd.

De tarieven voor de afhandeling van pachtverzoeken door de Grondkamer worden jaarlijks aangepast aan de inflatie. Voor 2015 wordt een extra verhoging doorgevoerd omdat de huidige tarieven niet meer kostendekkend zijn. Dit betekent voor individuele verzoeken een prijsstijging van 26% tot maximaal 150%. Het tarief voor een geliberaliseerd pachtcontract voor zes jaar of korter dat op papier wordt ingediend, wordt verhoogd van €100 naar €126. Voor reguliere pachtcontracten wordt zowel het minimum- als het maximumtarief verhoogd. Een overzicht van de nieuwe tarieven per 1 januari 2015 vindt u in deze download Tarieven 201411 tarieven grondkamers.

Het tarief voor de afhandeling van een digitaal ingediend geliberaliseerd pachtcontract voor zes jaar of korter is niet verhoogd en blijft €100. Bijkomend voordeel van het digitaal indienen van uw pachtcontract is een snellere afhandeltijd en minder kans op fouten bij het indienen.

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel