Nieuwe management studiegroep

Heeft u zin om aan een nieuwe management studiegroep deel te nemen?

Al vele jaren zijn er managementstudiegroep actief in zuidwest Nederland. Zowel op het gebied van de akkerbouw, veehouderij als de fruitteelt.

Managementstudiegroepen zijn groepen ondernemers die met elkaar onderwerpen op het gebied van ondernemerschap uitwisselen. En succesvol. Er zijn groepen die al vele jaren bij elkaar komen.
Het motto van de groepen is: “leren van elkaar”. Ondernemers hebben veel ervaring en kennis. Ieder heeft zijn eigen specialiteiten. Op de bijeenkomsten, bij de mensen thuis wisselen we deze ervaring en kennis uit. Deelnemers krijgen zo de mogelijkheid om letterlijk en figuurlijk bij elkaar in de keuken te kijken.

Dit jaar is er de mogelijkheid om in de diverse sectoren een nieuwe groep op te starten.
Nieuwe groepen starten met een tweetal kennismakingsbijeenkomsten. Hierin maak je kennis met de overige deelnemers, de werkwijze en het programma. Na deze bijeenkomsten moet je aangeven of je definitief meedoet aan een studiegroep. De kennismakingsbijeenkomsten zijn vrijblijvend.

Voorwaarde om deel te nemen is 5 jaar werkzaam zijn op een landbouwbedrijf.

De groepen zijn niet teelttechnisch. Alle niet teelttechnische onderwerpen kunnen aan de orde komen. Dit wordt door de groep zelf bepaald.

Bijvoorbeeld: investeren, samenwerking (met je ouders), afzet, arbeid, financiering, en iedere bijeenkomst uitwisselen van actualiteiten zoals bijv. rond het GLB. Bedrijfsvergelijking is een vast onderdeel van de studiegroepen. Uit de bedrijfsvergelijking komen vele gespreksonderwerpen naar voren.

Heb je interesse om aan de kennismakingsbijeenkomsten deel te nemen, neem dan contact op met Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55) en Bram den Hollander (rundveehouderij, 06-22 81 61 15).

Deel dit artikel