Nieuw Register voor taxateurs

Voor taxateurs binnen agrarisch en landelijk vastgoed bestaan reeds jaren al certificeringen bij één van de erkende registers. Sinds 1 januari jl. zijn alle registers gefuseerd tot een nieuw opgezet register: het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).
De reden voor een register is mede tot stand gebracht door strengere regelgeving uit de AFM en De Nederlandsche Bank, die voor alle taxateurs geldt, dus ook voor ook voor de registers wonen, bedrijfsmatig vastgoed en WOZ.

Zowel voor de taxateurs als voor u als klant heeft de wijziging gevolgen. De taxateur is gebonden aan strengere regels met als doel een meer uniforme verslaglegging, een koppeling aan de internationaal geldende taxatiestandaarden, een verbinding aan gedrags- en beroepsregels en een nieuw opgericht tuchtrecht.

Voor u als klant heeft dit ook gevolgen, voordat met de uitvoering van de taxatieopdracht wordt aangevangen wordt de opdracht middels een uitgebreide opdrachtbrief de taxatie bevestigd. Het voordeel is dat discussie achteraf wordt voorkomen. Het uiteindelijke taxatierapport wordt erkend door alle Nederlandse financiële instellingen en het rapport wordt door een tweede taxateur gevalideerd. Een vereiste is dat de getaxeerde waarde uitgebreider dan voorheen wordt onderbouwd. Een nadeel is dat een taxatie meer tijd kost om uit te werken, door twee taxateurs moet worden ondertekend en een gevolg hiervan is dat de kosten zullen stijgen.

Voor meer informatie raad ik u aan eens op de website te kijken van het nieuwe register: www.nrvt.nl

Cornelis Lokker en Ronny Vette

Deel dit artikel