Niet Productief Areaal

Hoe om te gaan met Niet Productief Areaal (NPA) in de gecombineerde opgave

Vanuit de praktijk zijn er veel vragen over het NPA. In de gecombineerde opgave hoeven we in 2023 dit jaar geen rekening te houden met de 4% NPA. Dit naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. De enige beperking is dat over de eerste 4% groene braak en bufferstroken geen waarde wordt uitbetaald.

Heb je eenmaal 4% NPA dan wordt deze waarde wel uitbetaald. Zodra je 4% NPA hebt moet je in de gecombineerde opgave, waar je de gegevens per perceel invult, geen vinkje meer zetten bij het onderdeel Niet Productief Areaal.

Je moet dus eerst zelf uitrekenen wanneer je aan 4% NPA zit. Qua oppervlakteberekening tellen de sloten mee voor factor 2 en de bufferstroken voor een factor 1,5.  

Het kan dus voorkomen dat je met de sloten al 4% NPA haalt. Je moet dan voor de bufferstroken en evt. groene braak geen vinkje meer zetten bij het NPA. Zet je geen vinkje dan zal bij het detailoverzicht van de eco-activiteiten een waarde ingevuld worden voor de bufferstroken en de groene braak.

Valt de 4% NPA bijvoorbeeld midden in een perceel groene braak dan is het beter om het perceel te spitsen om van zoveel mogelijk waarde te profiteren.

Heb je al de kwalificatie “goud” al gehaald door andere maatregelen zoals bv. stikstofbindende gewassen dan is bovenstaande minder van belang. Het uit te betalen bedrag stijgt er niet meer door.

Best complex. Heb je vragen dan hoor ik het wel.

 Jan Moggré

Deel dit artikel