Minder eiwit in het rantsoen scoort op alle fronten

Hoe zorgen we op ieder bedrijf voor 25% minder ammoniak uitstoot? Maatregel nummer 1 om dat te bereiken is het reduceren van de overmaat aan eiwit in de cyclus!

Inmiddels krijgen de duurzaamheidskengetallen vanuit de zuivelindustrie de nodige aandacht en (financieel) gewicht. Nu blijkt dat eiwit in het rantsoen niet alleen effect heeft op ammoniak, maar ook op andere kengetallen. Reden te meer om hier zo snel mogelijk mee aan de slag te gaan!

Meer eiwit van eigen land
Het percentage eiwit van eigen land is de verhouding tussen geproduceerd eiwit van eigen land en de totale behoefte aan eiwit van de veestapel. Door elke diergroep eiwit op maat te voeren neemt de behoefte van de totale veestapel vaak fors af. Dit levert dan extra punten op voor % eiwit van eigen land en kan besparen op de aankoop van eiwit-houdende producten.

Minder broeikasgassen
1) Minder ammoniak in de lucht zorgt voor minder omzetting naar lachgas.
2) Minder overmaat aan eiwit zorgt voor minder stikstof in de mest/urine en daardoor minder emissie van lachgas uit de mestopslag
3) Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook voor minder methaanemissie uit de mestopslag.
4) Minder stikstof in de mest/urine zorgt ook nog voor minder methaan bij beweiden.

Conclusie: 

Minder eiwit in het rantsoen scoort op veel fronten! En dan hebben we het nog niet eens gehad over het stikstofplafond.

Redenen genoeg om met de eiwitbenutting aan de slag te gaan!

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel