Mest uitrijden

Mest uitrijden met twee weken verlengd

injecteren-van-graslandHet uitrijden van mest is vanwege de natte weersomstandigheden met twee weken verlengd, meldt het ministerie van Economische Zaken.

De uitrijperiode wordt met twee weken verlengd tot en met 15 september 2014 en geldt voor bouw- en grasland en alle bodemsoorten.

Groenbemester

Als boeren mest uitrijden op akkerbouwland moet vervolgens wel een groenbemester worden ingezaaid. Het gaat om gewassen die makkelijk stikstof opnemen, zoals lupine of winterrogge.

Door de inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen. Een groenbemester is niet verplicht als er in het najaar nog bloembollen geplant worden.

Deel dit artikel