Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning; zorg dat deze actueel is

Melding Activiteitenbesluit of milieuvergunning; zorg dat deze actueel is

Regelmatig kom ik op bedrijven waar de afgelopen jaren dingen veranderd zijn zonder dat hiervoor een melding Activiteitenbesluit (voorheen Besluit Landbouw, Besluit akkerbouw, Besluit melkrundveehouderij, Milieuverguning of zelfs Hinderwet) bij de gemeente is gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een dieselolietank en/of deze op een andere plaats zetten, het (ver)plaatsen van ventilatoren, het veranderen van een uitweg of het voor andere doeleinden gebruiken van een schuur.

Afhankelijk van het soort bedrijf en de uitgevoerde activiteiten moet een bedrijf voor het oprichten of veranderen een melding doen bij de gemeente. Het bedrijf moet de melding uiterlijk vier weken voor oprichting of verandering van het bedrijf doen.
U kunt de melding doen met de AIM (Activitetienbesluit Internet module). De AIM geeft daarnaast aan welke voorschriften op een bedrijf van toepassing zijn en geeft hiervan een pakket op maat en een bijbehorende checklist.
Bij de melding Activiteitenbesluit moet het bedrijf altijd een omschrijving aanleveren van de aard en omvang van de activiteiten en processen binnen het bedrijf.

Met de gegevens maakt de gemeente een inschatting van de belasting op de omgeving door de activiteiten en processen in het bedrijf. Deze verschillen van geval tot geval.
In het algemeen is meer informatie nodig als de activiteiten diverser van aard zijn of als het bedrijf groter is.
Degene die de melding doet, moet gegevens toevoegen over de indeling en uitvoering van het bedrijf. Hier moet hij in ieder geval aangeven:
• de grenzen van het bedrijfsterrein/inrichting

• de ligging en de indeling van de gebouwen

• de functie van de te onderscheiden ruimten

• de ligging van de bedrijfsriolering

• (electro)motorisch vermogen

Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een plattegrondtekening. De gegevens hierboven moeten helder uit de tekening zijn af te leiden. Anders is de melding niet volledig en kan het bevoegd gezag om aanvulling vragen.
Wanneer het bedrijf een verandering van het bedrijf meldt, moet duidelijk zijn op welke onderdelen van het bedrijf de verandering betrekking heeft.
Bij de melding moet het bedrijf een situatieschets toevoegen waarop de ligging van het bedrijf ten opzichte van de in de omgeving gelegen gebouwen is aangegeven. De situatieschets moet een schaal hebben van ten minste 1:10.000 en moet zijn voorzien van een noordpijl. De melder kan hiervoor een kadastrale tekening gebruiken als deze voldoende duidelijk is.
Degene die de melding doet kan de informatie digitaal of op papier aanleveren.
Het meldingsformulier in de AIM geeft de mogelijkheid om bestanden te uploaden.

U bent er zelf voor verantwoordelijk dat uw vergunningen/meldingen op orde zijn, maar u heeft er ook belang bij. Als buren klagen over uw bedrijfsactiviteiten of als er in de omgeving initiatieven worden ontwikkeld bent u er bij gebaat dat de vergunde en feitelijke situatie op uw bedrijf gelijk zijn. Is dat niet zo dan kunt u onnodig worden beperkt in uw bedrijfsvoering.
Hoe actueel is uw melding/vergunning? Kijkt u het eens na of het nodig is dit te actualiseren.

Elly Brouwer, Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied, 06 1700 52 41, Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel