Meewerkend kind en verzekeringen bij ziekte/arbeidsongeschiktheid

Als uw zoon/dochter binnenkort van school komt en een baan gaat zoeken, kan het zijn dat u er samen voor kiest dat hij/zij bij u op het bedrijf komt werken. Bij werken hoort een beloning, maar welke beloning past bij jullie situatie? En hoe zit het met de verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid? Bij de keuze van een beloningsvorm spelen uiteraard fiscale mogelijkheden/voordelen ook een belangrijke rol. Ik adviseer u dit met uw accountant/boekhouder te bespreken. Maar soms is de arbeidsongeschiktheidsverzekering belangrijker omdat uw kind al gezondheidsproblemen heeft. In dit artikel beperk ik mij tot de kinderen die fulltime op het bedrijf gaan werken. Voor kinderen die naast hun school of studie op het ouderlijk bedrijf werken gelden andere regels.

Welke beloningsvormen zijn er?

Uw kind kan gaan werken als zelfstandige, bijvoorbeeld samen met u een samenwerkingsverband aangaan of hij/zij kan gaan werken in een dienstbetrekking. Voor het eerste zult u eerder kiezen als al duidelijk is dat uw kind de toekomstige bedrijfsopvolger is. Voor een dienstbetrekking kan gekozen worden als uw kind eerst nog meer ervaring op moet doen in het bedrijf. Voor het laatste kan ook gekozen worden met het oog op de verzekeringspositie van uw kind.

Samenwerkingsverband en verzekeren

Als u en uw kind een samenwerkingsverband aangaan, dan zal er in principe sprake zijn van ondernemerschap, uw kind wordt ondernemer. Dit heeft naast fiscale gevolgen en voordelen ook tot gevolg dat uw kind zichzelf zal moeten verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar. Het kan gunstig zijn om al op jongere leeftijd in te stappen, omdat de premie dan vaak aanzienlijk lager is en de kans dat er gezondheidsproblemen zijn (met mogelijke uitsluitingen) kleiner is. U kunt hierover informeren bij uw assurantietussenpersoon. In onze volgende nieuwsbrief zal ik uitgebreider ingaan op de aandachtspunten bij het afsluiten van een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Dienstbetrekking en verzekeren

Als uw kind niet als ondernemer aan de slag gaat, maar bij u in dienst treedt, dan moet de vraag beantwoord worden of er sprake is van een echte dienstbetrekking of niet. Dit hangt met name af van de afspraken die u samen maakt. Zijn de afspraken vergelijkbaar met de afspraken die u ook met een ‘ gewone’ werknemer zou maken, bijvoorbeeld over de hoogte van het salaris, dan wordt uw kind sociaal verzekerd. Als er sprake is van afspraken die u niet met een ‘ gewone’ werknemer zou maken dan zal uw kind niet sociaal verzekerd worden. In deze flyer leest u meer over wel of niet sociaal verzekerd zijn.
Er zal dus goed gekeken moet worden naar de feiten en omstandigheden, omdat deze bepalen of uw kind wel of niet in een echte dienstbetrekking werkzaam is.

Let op:
Het zou kunnen zijn dat u denkt dat er sprake is van een ‘normale’ werkgevers/werknemers -situatie, maar dat het UWV hier anders over denkt. Daar loopt u tegenaan op het moment dat uw kind bij u in dienst ziek/arbeidsongeschikt of werkloos wordt. Het kan zijn dat het UWV de uitkering weigert, terwijl u als werkgever jarenlang premies hebt betaald. Uw kind krijgt dan geen uitkering en als werkgever is het maar de vraag of u de premies terug kunt vragen. Om dit te voorkomen kunt u voorafgaand aan de dienstbetrekking het UWV of de Belastingdienst vragen een beoordeling van de situatie te doen. Het UWV/Belastingdienst neemt een beslissing. Aan deze beslissing (mits de feiten niet gewijzigd zijn) kunt u als ouders/kind rechten ontlenen indien er ooit problemen zijn met het UWV over uitkeringsrechten.

Ik adviseer u dan ook om bij de indiensttreding van een kind altijd de Belastingdienst/het UWV om een beoordeling te vragen. U hebt dan vooraf/bij het begin van de dienstbetrekking al duidelijkheid over de rechten en plichten en voorkomt hiermee mogelijk problemen.

Bestaande gezondheidsproblemen

Toch kan het in sommige situaties, ondanks dat het misschien duurder is, aan te raden zijn om uw kind daadwerkelijk in dienst te nemen, juist als hij/zij op termijn het bedrijf over gaat nemen. Zoals gezegd ontstaat er sociale verzekeringsplicht op het moment dat uw kind in een echte dienstbetrekking bij u werkzaam is. Uw kind wordt dan, mits voldaan wordt aan de voorwaarden voor sociale verzekeringsplicht, bij het UWV verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Dit gebeurt zonder uitsluitingen, ook als uw kind al gezondheidsproblemen heeft.
Nadat uw kind gedurende minimaal 1 jaar bij u in dienst is geweest kan hij/zij bij het UWV, binnen 13 weken nadat het dienstverband is geëindigd, een vrijwillige verzekering afsluiten tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij ook bestaande klachten/
gezondheidsproblemen meeverzekerd worden. Deze ‘ constructie’ wordt vaker toegepast om kinderen die al op jonge leeftijd gezondheidsproblemen hebben gekregen en in de toekomst graag ondernemer willen worden, toch de mogelijkheid te geven zich goed te verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Let op: er moet voldaan worden aan de voorwaarden voor sociale verzekeringsplicht om deze opzet te realiseren!

Hebt u vragen over verzekeringsplicht voor meewerkende kinderen? Of wilt u weten op welke wijze u afspraken moet maken om te verzekeringsplicht met uw kind te regelen? Neem dan gerust en vrijblijvend contact met mij op.

Margreet van Drimmelen

06 -12653139

Deel dit artikel