Management studiegroepen

Al vele jaren zijn er in het zuidwesten managementstudiegroepen in de akkerbouw aktief. Dit zijn groepen ondernemers die met elkaar onderwerpen op het gebied van ondernemerschap uitwisselen. Het motto van de groepen is:  “leren van elkaar”.  Ondernemers hebben veel ervaring en kennis. Ieder heeft zijn eigen specialiteiten. Van deze specialiteiten van ondernemers kunnen collega’s van elkaar leren.

Op de bijeenkomsten, bij de mensen thuis,  wisselen we deze ervaring en kennis uit. Deelnemers krijgen zo de mogelijkheid om letterlijk en figuurlijk bij elkaar in de keuken te kijken. Dat de formule werkt bewijst het feit dat er al ruim 20 jaar studiegroepen worden opgericht.

 

De groepen starten met een tweetal kennismakingsbijeenkomsten. Hierin maak je kennis met de overige deelnemers, de werkwijze en het programma. Na deze bijeenkomsten moet je aangeven of je definitief meedoet aan een studiegroep.  De kennismakingsbijeenkomsten zijn vrijblijvend.

 

Een voorwaarde om deel te nemen is dat je 5 jaar werkzaam moet zijn op een land- en tuinbouw bedrijf.

 

De groepen zijn niet teelttechnisch. Alle niet teelttechnische onderwerpen kunnen aan de orde komen. Dit wordt door de groep zelf bepaald.

Bijvoorbeeld: investeren, samenwerking (met je ouders), afzet, arbeid, financiering,  etc. Bedrijfsvergelijking is een vast onderdeel van de studiegroepen. Uit de bedrijfsvergelijking komen vele gesprekonderwerpen naar voren.

 

Heb je interesse om aan de keniismakingsbijeenkomsten van een studiegroep deel te nemen neem dan kontakt op met;

 

Jan Moggré

T: 06-38787855

E: jan@moggre.com

Deel dit artikel