Maatregelen rond het Corona-virus

Het corona-virus houdt Nederland in haar greep. We hebben zorgen over onze gezondheid, de gezondheid van onze (klein)kinderen, (groot)ouders, maar ook over ons bedrijf, ons personeel wellicht. In de afgelopen paar weken zijn de gevolgen van de overheids-maatregelen om het corona-virus in te dammen al hard aangekomen in de economie. Ook in de landbouw worden in bepaalde sectoren bedrijven en ondernemersgezinnen hard getroffen. Wij wensen iedereen die getroffen is door de maatregelen veel sterkte, maar hopen vooral dat u en uw naasten gezond blijven.

In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de regelingen die de overheid in het leven heeft geroepen om ondernemers financieel te steunen. De regelingen waarover wij u kunnen adviseren zijn verder uitgewerkt of wordt verwezen naar de agrarisch adviseurs. Bij de andere regelingen verwijzen wij u door. Naast deze regelingen hanteren diverse gemeenten en instanties uitstelregelingen, extra tegemoetkomingen, etc..  Onderstaand een overzicht van de relevante regelingen zoals die op 31 maart 2020 bekend zijn. De ontwikkelingen gaan echter snel. Neem daarom voor meer informatie en de aanpak in uw situatie contact met ons op.

Vijf banken geven een half jaar uitstel


ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank geven bedrijven zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende verplichtingen. ABN AMRO geeft ook uitstel op de renteverplichting. Voorwaarde is wel dat uw bedrijf in de kern gezond is. Dit geldt voor financieringen tot € 2,5 miljoen.
De financiële nood onder ondernemingen in tal van bedrijfstakken is groot. Daarom komen banken nu in aanvulling op het omvangrijke pakket van het kabinet met gezamenlijke maatregelen, die hun zakelijke klanten meer lucht geven. Kleinere ondernemingen die in de kern gezond zijn, krijgen zes maanden uitstel van aflossing op hun lopende leningen. Dit hebben ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank besloten. ABN-AMRO heeft als enige bank ook de renteverplichting opgeschort. Bij de andere banken is dit (nog) niet het geval.

Financieringen tot € 2,5 miljoen. De gezamenlijke aanpak van banken biedt ruimte voor zakelijke klanten in alle sectoren met een financiering tot € 2,5 miljoen. Voor de groep met een hogere verplichting zullen banken de verdere ontwikkelingen scherp volgen.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met Bram den Hollander (06-22816115), Jan Moggré of Ronny Vette.

Gecombineerde opgave

Voor 15 mei moet de gecombineerde opgave weer worden ingediend. Dit jaar zijn er weer extra vragen in de gecombineerde opgave. Deze worden 3 maal in de 10 jaar gesteld. Dit is in het kader een de Europese landbouwtelling. (Integrated Farm Statistics). Ze gaan bijvoorbeeld over scholing en mestgebruik.

In verband met de bijzondere omstandigheden is het mogelijk de opgave, samen met u, online (op afstand) in te vullen.
Heeft u hulp nodig of wilt u hier meer over weten neem dan contact op met Bram den Hollander (06-22816115) of Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Overzicht overheidsregelingen corona (stand van maatregelen 31 maart 2020)

Het kabinet heeft, zoals het zelf zegt, ‘uitzonderlijke economische maatregelen’ genomen. Het doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken het via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat er geld in de bedrijven blijft. Hierna beschrijven we de maatregelen in hoofdlijnen.

  • Een ondernemer die een omzetverlies verwacht van ten minste 20%, kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid – NOW). Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Neem hiervoor contact op met uw accountant of het UWV.
  • Er is een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Lees meer
  • Ondernemers kunnen onder bepaalde voorwaarden uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen. Neem hiervoor contact op met uw accountant of boekhouder.
  • De regels voor de Borgstelling MKB-kredieten zijn versoepeld. Met de maatregel kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro. Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten. Neem hiervoor contact op met uw agrarisch adviseur.
  • (Middel)grote bedrijven die moeite hebben om bankleningen en – garanties te krijgen kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Een onderneming kan met de GO-regeling minimaal 1,5 miljoen euro en maximaal 50 miljoen euro lenen. Neem ook hiervoor contact op met uw agrarisch adviseur.
  • Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), waarmee ondernemers recht kunnen krijgen op een bedrag van € 4.000, is niet van toepassing op bedrijven in de agrarische sector.

Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met

Margreet van Drimmelen

06 -12653139

Deel dit artikel