Maak een BEX planning

voeropslagSinds 15 mei ligt uw grondpositie vast en weet u wat uw plaatsingsruimte is. U kunt uw grondgebondenheid en/of mestafzet en/of mestverwerkingsplicht alleen nog sturen met de excretie, dus met het aantal melkkoeien/jongvee en met de BEX (kringloopwijzer).

Met een aantal kengetallen uit de Kringloopwijzer en uw huidige rantsoen kunt u een inschatting maken over hoe u aan het einde van het jaar met uw bedrijfsspecifieke fosfaatproductie uit komt. U kunt hierop sturen. De bedrijfsspecifieke excretie aan het einde van het jaar is voor u dan geen verrassing.
Ook financieel gezien is het aantrekkelijk. U kunt een betere inschatting maken van de hoeveelheid af te zetten mest en mestverwerkingsplicht. Maak daarom samen met onze specialist een (BEX) planning voor dit jaar.

Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod van € 95,- (excl BTW). We checken de grondgebondenheid, berekenen de fosfaatrechten en maken met u een planning.

Neem gerust contact op met onze specialist:
Bram den Hollander (rundveehouderij, 06-22 81 61 15).

Deel dit artikel