Maak een BEX planning

Maak een BEX planning

Dit jaar hebben de voerleveranciers het fosfaat in het krachtvoer verlaagd in het kader van de Regeling fosfaatreductie 2017. Hierdoor kan het fosfaatgehalte in het rantsoen lager komen te liggen dan vorig jaar, waardoor het fosfaat voordeel in de BEX voordeliger uit kan pakken. Omdat ook het fosfaatgehalte in het ruwvoer van jaar tot jaar kan variëren, is het goed om nu een planning te maken van de BEX om te bekijken hoe het in uw situatie is.

BEX planning

Met een aantal kengetallen uit de Kringloopwijzer en uw huidige rantsoen kunt u een inschatting maken over hoe u aan het einde van het jaar met uw bedrijfsspecifieke fosfaatproductie uit komt. De bedrijfsspecifieke excretie aan het einde van het jaar is voor u dan geen verrassing.

Ook financieel gezien is het aantrekkelijk. U kunt een betere inschatting maken van de hoeveelheid af te zetten mest en mestverwerkingsplicht. Maak daarom samen met onze specialist een (BEX) planning voor dit jaar.

Maak gebruik van ons kennismakingsaanbod van  € 95,- (excl BTW). We maken met u een planning, checken de grondgebondenheid en berekenen de mestverwerkingsplicht.

Neem gerust contact op met onze specialist:

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel