Liquiditeitsbegroting

Liquiditeitsbegroting

De liquiditeitsbegroting is een zeer functioneel ‘ondernemersinstrument’ op ieders bedrijf. Overzicht hebben van wat er per maand binnenkomt en er uitgaat: van vele bedrijfsposten tot privé-inkomsten en -uitgaven, van aflossingen tot investeringsbedragen. Hiervoor moet het bouwplan ook in kaart gebracht worden: aantal hectares x kg-opbrengst per ha x prijs/kg. Deze laatste twee eenheden zijn vooraf lastig in te vullen, maar wanneer je kijkt naar het gemiddelde van de afgelopen jaren, valt daar best een bedrag voor op te nemen; het moet reëel zijn. Het blijft ‘begroten’, achteraf weten we wel wat het heeft opgebracht. Een liquiditeitsbegroting moet ook flexibel zijn; bijstellen is continue noodzakelijk.

Het voordeel van een liquiditeitsbegroting is dat het inzicht geeft in de lijn van de rekening courant: hoe gaat deze onder normale omstandigheden bewegen? (Wanneer) komen er mogelijk knelpunten? (Wanneer) is bijsturing noodzakelijk, hoe kan ik er nu al rekening mee houden? Of: (wanneer) is er ruimte om investeringen te doen?
Het opstellen van een liquiditeitsbegroting is de eerste keer investeren in uw tijd, maar gezien het inzicht dat het voor uzelf oplevert, is dat het beslist waard!

Liesbeth Versluijs – Pons
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel