Liquiditeit

De prijzen van de agrarische producten vallen tot nu toe niet mee in de meeste sectoren. Hiermee valt ook de financiële planning op de bedrijven heel anders uit dan in voorgaande jaren. Er zijn een aantal financiële posten waar je mee kunt schuiven, bijvoorbeeld het nog maar even uitstellen van bepaalde investeringen. Maar er zijn ook posten die maandelijks terugkomen zoals rente- en aflossingsverplichtingen, privé-uitgaven, energie, en nog vele andere.

Maak de financiële planning in uw bedrijf voor uzelf inzichtelijk en maak een liquiditeitsbegroting: alle inkomsten die u per maand verwacht, maar daartegenover ook alle uitgaven die betaald moeten worden vanaf de rekening courant van het bedrijf. Zo kunt u zien hoe de stand van de rekening courant zich ontwikkelt per maand en welke ruimte het krediet biedt. Probeer vooruit te plannen: met het bouwplan van 2015, of in welke sector u zich bevindt, tot het tijdstip wanneer de nieuwe oogst te gelde gemaakt kan worden.

Een liquiditeitsbegroting is altíjd een goed ondernemerschapinstrument, in goede en minder goede tijden: zicht hebben op de liquiditeitsontwikkeling van het bedrijf, om zodoende tijdig aan de bel te kunnen trekken, of om in te kunnen spelen op onverwachte zaken. Ook weer een stukje ondernemerschap, ook weer een kwestie van ‘doen’.

Liesbeth Versluijs–Pons
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
M: 06 10981591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel