Legalisatie PAS melding; doorgeven bij RVO voor 1 oktober

Als u tussen 2015 en 29 mei 2019 een PAS (Programma Aanpak Stikstof) melding heeft gedaan kan het volgende voor u van belang zijn.

Het PAS kan sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 niet meer worden gebruikt als onderbouwing voor een vrijstelling van de vergunningplicht van de Wet natuurbescherming. Dat geldt ook voor de voormalige vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten met een depositiebijdrage onder de grenswaarde van 1 mol/ha/jr waarvoor een PAS-melding is ingediend. Voor gemelde activiteiten die zijn of worden uitgevoerd is alsnog toestemming op grond van de Wet natuurbescherming nodig, tenzij significante negatieve effecten van de stikstofdepositie op voorhand kunnen worden uitgesloten.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft in haar kamerbrief van 13 november 2019 aangekondigd dat zij de meldingen legaal wil houden, mits het gemelde project op 29 mei 2019 voldeed aan een van de volgende voorwaarden:

1) het project was volledig gerealiseerd, installaties, gebouwen en infrastructuur en dergelijke waren opgericht;

2) het project was weliswaar nog niet volledig gerealiseerd, maar de initiatiefnemer had aantoonbaar stappen gezet met het oog op volledige realisatie;

3) het project was weliswaar nog niet aangevangen, maar daarvoor waren wel al aantoonbaar onomkeerbare, significante investeringsverplichtingen aangegaan.

De provincies willen samen met het ministerie van LNV de omvang van de PAS-meldingen in kaart brengen om te zien hoeveel stikstofruimte er daadwerkelijk nodig is om deze meldingen te legaliseren en om te zetten in een natuurvergunning.

Is het bovenstaande nog voor u van toepassing dan is het belangrijk dat u dat voor 1 oktober aan RVO doorgeeft.

Er hoeft geen actie te worden ondernomen als de melding inmiddels al is omgezet in een vergunning of de activiteit is dusdanig aangepast dat er van de in de melding genoemde toename van de stikstofdepositie geen sprake meer is.

Dus:

  • heeft u tussen 2015- en 2019 een PAS melding gedaan
  • heeft u de gemelde activiteit gerealiseerd, aantoonbare stappen gezet of bent u onomkeerbare investeringsverplichtingen aangegaan
  • geef dit dan voor 1 oktober 2020 door op het formulier op de RVO-website onder vermelding van het nummer van de Aerius berekening

Heeft u hierover nog vragen dan kunt u contact opnemen met:

Elly Brouwer

Ruimtelijke Ontwikkeling Buitengebied

elly@brouweragrarischadvies.nl

06-17005241

 

Deel dit artikel