Laatste nieuws – 2022

Subsidie voor innovaties in Zeeland

Provincie Zeeland stelt 2 nieuwe POP3-subsidies open. De subsidies zijn bedoeld voor innovaties die de bedrijfsvoering verduurzamen. Lees verder.

 

Verzilver uw GVO’s

Wekt u duurzame stroom op, dan kunt u uw Garantie van Oorsprong (GVO’s) verzilveren. Veel agrariërs vergeten dit en laten geld liggen. Lees verder.

Verzilver uw GVO’s

Pachtprijzen 2022

De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2022, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met ingang voor het eerstvolgende pachtjaar. Lees verder.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in een nieuw jasje

Vanaf het volgende teeltseizoen gaan de regels voor subsidie uit het gemeenschappelijk landbouw beleid veranderen. De regels gaan drastisch op de schop. Doel van het nieuwe beleid; “verdere verduurzaming van de landbouw”. Veel is al te lezen op de site van de overheid. (zie link) maar nog niet alle punten en komma’s zijn gezet. Lees verder.

Omgevingswet per 1 januari 2023?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De datum van inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld omdat het voor de aanvrager dan wel eenvoudig moet worden, maar voor de overheden is het een complexe operatie. Lees verder.

WOZ waarde woningen laat op zich wachten   

In een aantal gebieden in Zuidwest Nederland is de nieuwe WOZ waarde van de woningen nog niet bekend. De gemeentelijke heffingen voor afval en grondgebonden waterschapslasten zijn wel in rekening gebracht. Lees verder.

Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt?

Laat de gevolgen van werken met een WIA of andere UWV-uitkering doorlichten!  Neem voor 1 juli contact op en u krijgt voor een vast laag bedrag een onafhankelijke beoordeling.Lees verder.

Afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Dit jaar is het mogelijk om 100 fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Dit geeft de melkveehouder meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen als bijvoorbeeld uw melkproductie hoger is dan verwacht. Lees verder.

SDE++ openstelling 2022 bekend

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of om CO2-verminderende technieken toe te passen, dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE++ subsidie. De openstelling is van 28 juni 9.00 uur tot 6 oktober 17.00 uur. Lees verder.

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent dat een directeur-grootaandeelhouder recht kan krijgen op een uitkering, maar ook bijv. een partner die niet sociaal verzekerd werkzaam is in de onderneming. Lees verder.

Tot en met 27 maart 2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27 maart 2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten?  Lees verder.

 

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer – aanvraag mogelijk tot vrijdag 11 februari 17.00 uur!

Ben je onderneemster en had je in de periode 1 oktober 2019 -1 april 2020 minimaal 3 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof? Voldeed je hierdoor niet aan de voorwaarden voor TVL vierde kwartaal 2021? Vraag voor vrijdag 11 februari 17.00 uur dit alsnog aan. Lees verder

Deel dit artikel