Laatste nieuws – 2022

Laatste nieuws

NIEUWS

Energiemarkt. Weet u hoe het zit?

In de agrarische studiegroepen is eind vorig jaar het onderwerp energiemarkt aan de orde geweest. In de sector wordt veel stroom afgenomen, maar ook geproduceerd. Ondernemers zijn speler geworden op

Lees verder »
2022

Inflatie en invloed op erfpacht

Niemand ontgaat het dat de prijzen in de winkels, aan de pomp, in het dagelijks leven enorm zijn gestegen. Ook de grondstoffen in de landbouw hebben enorme prijsstijgingen laten zien.

Lees verder »
2022

Subsidie voor innovaties in Zeeland

Provincie Zeeland stelt 2 nieuwe POP3-subsidies open. De subsidies zijn bedoeld voor innovaties die de bedrijfsvoering verduurzamen. Een van de subsidies is voor fysieke investeringen als machines en robots, de

Lees verder »
Verzilver uw GVO’s
2022

Verzilver uw GVO’s

Wekt u duurzame stroom op, dan kunt u uw Garantie van Oorsprong (GVO’s) verzilveren. Veel agrariërs vergeten dit en laten geld liggen. Wie groene stroom terug levert aan het net,

Lees verder »
2022

Pachtprijzen 2022

De nieuwe pachtnormen zijn weer bekend gemaakt. De normen gaan in op 1 juli 2022, in de praktijk betekent dit voor de pachter en verpachter dat de wijzigingen ingaan met

Lees verder »
2022

Omgevingswet per 1 januari 2023?

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De datum van inwerkingtreding is al diverse keren uitgesteld omdat het voor de aanvrager dan wel

Lees verder »
NIEUWS

SDE++ openstelling 2022 bekend

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of om CO2-verminderende technieken toe te passen, dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE++ subsidie. De openstelling is van

Lees verder »

Betaald ouderschapsverlof

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent

Lees verder »

UBO-register

Tot en met 27 maart 2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register Sinds 27 september 2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register.

Lees verder »

VUT regeling voor ondernemers

Bent u al jaren ondernemer en ouder dan 55 jaar? Hebt u de laatste paar jaren te maken gehad met lage winsten? Door de coronacrisis, misschien door ziekte of arbeidsongeschiktheid,

Lees verder »

Stikstofdepositie op N2000 gebieden

Stikstofdepositie op N2000 gebieden; actualisatie Aerius rekenmodel Er is veel te doen, veel discussie en nog veel aan verandering te verwachten op het gebied van het   stikstofbeleid in Nederland. Na

Lees verder »

Vinger aan de pols

Uw bouwplan voor het nieuwe jaar zal een heel eind rond zijn. Het zal niet veel afwijken van wat u de laatste jaren gewend was. In de studiegroepen die begeleid

Lees verder »

Deel dit artikel