Laatste nieuws – 2022

WOZ waarde woningen laat op zich wachten   

In een aantal gebieden in Zuidwest Nederland is de nieuwe WOZ waarde van de woningen nog niet bekend. De gemeentelijke heffingen voor afval en grondgebonden waterschapslasten zijn wel in rekening gebracht. Lees verder.

Uitkering UWV terugbetalen doordat je een eigen bedrijf hebt?

Laat de gevolgen van werken met een WIA of andere UWV-uitkering doorlichten!  Neem voor 1 juli contact op en u krijgt voor een vast laag bedrag een onafhankelijke beoordeling.Lees verder.

Afromingsvrije lease voor fosfaatrechten

Dit jaar is het mogelijk om 100 fosfaatrechten afromingsvrij te leasen. Dit geeft de melkveehouder meer mogelijkheden om aan extra fosfaatrechten te komen als bijvoorbeeld uw melkproductie hoger is dan verwacht. Lees verder.

SDE++ openstelling 2022 bekend

Bent u van plan om hernieuwbare energie te gaan produceren of om CO2-verminderende technieken toe te passen, dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE++ subsidie. De openstelling is van 28 juni 9.00 uur tot 6 oktober 17.00 uur. Lees verder.

Betaald ouderschapsverlof ook voor Dga’s en niet sociaal verzekerde werkenden

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. Dit betekent dat een directeur-grootaandeelhouder recht kan krijgen op een uitkering, maar ook bijv. een partner die niet sociaal verzekerd werkzaam is in de onderneming. Lees verder.

Tot en met 27 maart 2022 de tijd: voldoe voor deze datum aan regels UBO-register

Sinds 27 september 2020 moeten belanghebbenden in een onderneming verplicht ingeschreven zijn in het UBO-register. U heeft nog tot en met 27 maart 2022 de tijd, maar vergeet het niet. Wat moet u weten?  Lees verder.

 

TVL 4e kwartaal mogelijk voor zwangere ondernemer – aanvraag mogelijk tot vrijdag 11 februari 17.00 uur!

Ben je onderneemster en had je in de periode 1 oktober 2019 -1 april 2020 minimaal 3 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof? Voldeed je hierdoor niet aan de voorwaarden voor TVL vierde kwartaal 2021? Vraag voor vrijdag 11 februari 17.00 uur dit alsnog aan. Lees verder

Deel dit artikel