Laat tijdig uw maiskuil opmeten

Voor een goede conservering en voederwaardeanalyse van uw maiskuil moet deze minimaal 4 tot 6 weken dicht blijven. Als u toch binnen deze periode van de maiskuil wilt gaan voeren, laat deze dan eerst opmeten door een monsternemer van een erkend laboratorium. Na 6 weken laat u dan de maiskuil bemonsteren en analyseren op de voederwaarde.
Indien de maiskuil eerder wordt geopend dan de datum van monstername, wordt niet voldaan aan de voorwaarde van de handreiking-BEX en kan uw BEX-berekening door de NVWA afgekeurd worden.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

Deel dit artikel