Laat een berekening maken!

ZONNEPANELEN, voorzien in uw eigen elektriciteit?
Laat een berekening maken!

Het investeren in zonnepanelen kan voor agrarische bedrijven interessant zijn. Bedrijven, die als grootverbruiker worden aangemerkt, komen in aanmerking voor de SDE+ 2016 regeling. U bent grootverbruiker als de aansluitwaarde groter is dan 3 x 80A. Grootverbruikers kunnen niet salderen en komen niet in aanmerking voor de toepassing van de Energie Investering Aftrek (EIA). Voor kleinverbruikers geldt het omgekeerd, zij kunnen wel salderen en komen in aanmerking voor de toepassing van de EIA. In 2016 is deze is 58%. Zowel grootverbruikers als kleinverbruikers komen in aanmerking voor de Kleinschaligheid Investering Aftrek (KIA).

Zonnepanelen financieel interessant
Zijn zonnepanelen ook iets voor u? Belangrijk is om vooraf een goed inzicht te verkrijgen in het rendement van deze investering. Het opstellen van een rendementsberekening kan het inzicht aanzienlijk vergroten. Leveranciers maken deze berekening graag voor u. Het komt echter nogal eens voor dat in deze berekeningen een te positief beeld wordt geschetst omdat niet alles, met name de fiscale aspecten, correct wordt berekend. U kunt een dergelijke berekening laten maken door ondergetekende. De berekening wordt specifiek opgesteld voor uw bedrijf en waarbij er met uw omstandigheden rekening wordt gehouden. U kunt uw eigen voorwaarden en wensen inbrengen en ook de effecten laten doorrekenen van alternatieven of aanpassen van de voorwaarden en wensen. In de berekeningen wordt rekening gehouden met o.a.:

Verbruiks- en productiepatroon
– Toepassen van een hoog en laag tarief
– Toepassen van de fiscale mogelijkheden zoals EIA en KIA. Bij de KIA wordt rekening gehouden met eventuele andere investeringen, welke onder de regeling vallen
– Belastingtarieven
– Herinvestering in nieuwe omvormers na ca. 12-14 jaar
– Mogelijkheid voor toepassen van een groenfinanciering voor een periode van 10 jaar


Verder is het mogelijk om een aantal variabelen zelf aan te geven of alternatieven te laten berekenen. Dit gaat dan met name om
– Aantal panelen
– Soort panelen
– Hoogte van de investering per Wp.
– Terugverdientijd/afschrijvingsperiode
– Wijze van financieren met eigen en vreemd vermogen
– Hoogte van de rentevergoedingen
– Wel/niet toepassen van de SDE+ regeling voor grootverbruikers

De berekeningen geven een inzicht over een periode van 20 jaar. Veel agrarische ondernemers vinden een terugverdientijd van 10 jaar voor een investering wel het maximum. Ook dit kan worden aangegeven.

Minister Kamp van Economische zaken heeft aangegeven dat de salderingsregeling in 2017, of zelfs al eind 2016, wordt geëvalueerd. Wat dit betekent is op dit moment nog onduidelijk.

Wenst u meer informatie of een berekening te laten uitvoeren, neem dan contact op met ondergetekende per mail via jan@withagenpena.com of tel. 0032 477 905 480.

Jan Withagen.

Deel dit artikel