Kringloopwijzer en Foqus planet

Kringloopwijzer logo VoergroepZuid

Kringloopwijzer en Foqus planet

Dit jaar is de Kringloopwijzer uitgebreid met een onderdeel klimaat. Dit onderdeel geeft de zuivelfabrikant en de melkveehouder inzicht in de duurzame ontwikkeling van de melkveehouderij. Maatschappelijke organisaties en afnemers van o.a. Friesland Campina vragen steeds vaker naar de inspanningen van de melkveehouderij op het gebied van klimaat en biodiversiteit.

Foqus planet

Friesland Campina heeft het onderdeel klimaat en Kringloopwijzer nu ook in Foqus planet opgenomen. In maart wordt € 0,25 per 100 kg melk ingehouden over de geleverde kg melk van het voorgaande kalenderjaar. Met deze inhoudingen worden de toeslagen gefinancierd. De toeslag is afhankelijk van het aantal behaalde ontwikkelpunten in Foqus planet. Ontwikkelpunten worden toegekend op de onderdelen: levensduur, celgetal, kalfOK, energie, natuur en klimaat/kringlopen.

Hoeveel ontwikkelpunten?

Als u voor 15 mei 2018 de kringloopwijzer ingediend hebt, in combinatie met:

  • het afgeven van een machtiging aan Friesland Campina, zodat ze de gegevens uit de kringloopwijzer kunnen ophalen, ontvangt u 10 punten.
  • Is daarnaast ook de module klimaat ingevuld in de kringloopwijzer OF de kringloopwijzer is ingevuld met maximaal gebruik van automatisch ingelezen gegevens (datakoppelingen) dan ontvangt u 30 punten.
  • Zijn alle voornoemde activiteiten gedaan dan ontvangt u 40 punten.

De klimaat module vraagt gegevens over uw elektriciteit-, gas- en dieselverbruik. Mocht u vragen hebben over het invullen van de kringloopwijzer, dan kunt u contact opnemen met onze specialist melkveehouderij.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel