Kostprijs op tafel

Binnen nu en enkele weken gaan alle inkopers van aardappelverwerkende bedrijven weer op pad om hun aardappelen onder te brengen voor het nieuwe teeltseizoen 2019. Ui t een mix van verkoopsystemen mag u een keus maken hoe u uw aardappelen wil vermarkten. Zij willen de beschikking hebben over zoveel mogelijk aardappelen tegen een vooraf afgesproken prijs. U wil een zo hoog mogelijke prijs. De aardappelverwerkende bedrijven hebben u nodig voor grondstof. U heeft hen nodig voor de verwerking van uw product waardoor u een inkomen heeft. Maak het tot een win-win situatie!

Bereid deze belangrijke beslissing op uw bedrijf goed voor. Bedenk vooraf hoe u de aardappelen wil verkopen en ken uw kostprijs. Uw eigen kostprijs is een belangrijk kengetal. Reken uw kostprijs goed uit en vergeet geen kosten. Denk aan arbeid en algemene kosten. (verzekeringen, propaan, elektriciteit, grondonderzoek etc.)

Om de kostprijs te berekenen zijn de kilogrammen die u oogst een belangrijk gegeven. Ga uit van u gemiddelde netto afgeleverde kg. van de laatste 5 jaar. Een nat en droog jaar zijn dan in de cijfers verwerkt. De kilogrammen hebben grote invloed op u uiteindelijke kostprijs. Zie staatje hieronder.

Als u de eigen kostprijs weet leg die dan op tafel. Zij vragen uw product. U vraagt een kostendekkende prijs. Hou hieraan vast.
Uit kostprijsberekeningen blijkt dat het heel lastig is om bij voorjaarslevering onder de € 6500,- kosten per ha te blijven. Uit onze bedrijfsvergelijkingen blijkt ook dat we, sinds 2000, elk jaar, met een kostenstijging van minimaal 4% te maken hebben terwijl de gemiddelde netto afgeleverde kilogrammen onder de 50 ton per ha blijven.

Succes met de onderhandelingen. De sleutel ligt bij uzelf!

Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel