Korte tips

Alweer een jaar verder! Hieronder een aantal korte tips, die er altijd toe doen, maar waar u in het winterseizoen misschien wat meer tijd voor in kunt ruimen:

Maatschap / vof en de praktijksituatie

De tijd vliegt, zo ook de tijd dat u alweer in maatschap/vof zit met uw kind(eren), familie of derden. In de tussentijd is er vast alweer één en ander veranderd: aan het bedrijf, of aan de situatie van de maten/vennoten. Goed om de akte er eens bij te pakken en na te gaan of de bepalingen nog overeenkomen met de wensen en/of met de situatie.

Kavelruilen: het hoeft niet, het kan wel!

Het grote voordeel van kavelruil is dat dit vrijwillig is. Je ruilt grond met een collega-boer of (een) andere partij(en), met het uitgangspunt dat je er voordeel aan kunt behalen. Bijkomend pluspunt is dat er bij kavelruilen in Zeeland onder voorwaarden subsidiemogelijkheden zijn voor de kavel-aanvaardingswerken op het toe te bedelen perceel. Zijn er in uw situatie misschien mogelijkheden ter optimalisatie van uw bedrijfssituatie dmv kavelruil? Kijk ook eens op www.kavelruilbureauzeeland.nl

Samenwerken is communiceren

Of dit nu is binnen het gezinsbedrijf of binnen een samenwerkingsverband met ‘derden’: communiceren is een belangrijk iets. Gemakkelijker gezegd dan gedaan! Meestal gaat het niet alleen om de dagelijkse gang van zaken, maar juist om ‘grotere en/of diepere’ items: de visie op de toekomst, de strategie, hoe jullie de samenwerking ervaren. Waardevol: terugkijken / evalueren en vooruitblikken.

Bedrijfsopvolging en bedrijfsbeëindiging

Een bedrijfsopvolging houdt tegelijkertijd ook een bedrijfsbeëindiging in. De één geeft het stokje over aan de ander(en). In één van de voorgaande artikelen is aandacht besteed aan ‘opvolger(s) zonder overall’. Mocht u belangstelling hebben om hier meer over te weten te komen en wilt u daarover met anderen van gedachten wisselen, dan kunt u zich nog opgeven voor een studiegroep. Zodra de Corona-maatregelen het toelaten gaan we hier actief mee aan de slag.

Liesbeth Versluijs-Pons

Deel dit artikel