Kleine bedrijfswindmolen: ¨veel wind¨, weinig rendement?

Een aantal keren per jaar krijg ik de vraag of het plaatsen van een (kleine) bedrijfswindmolen aantrekkelijk is. Zo ook in 2014, een jaar waarin er enkele artikelen zijn verschenen over kleine bedrijfswindmolens en er ook door de Provincie Gelderland een seminar over is georganiseerd. Zijn kleine bedrijfswindmolens financieel aantrekkelijk en wat komt er zoal bij kijken?

Energieopbrengsten.
Bedrijfswindmolens zijn er veel op de markt, in alle vormen en maten. Het is lastig om betrouwbare gegevens over de energieopbrengsten te verkrijgen. Veelal moet worden afgegaan op de informatie van de leverancier. Door een aantal partijen, is er onder leiding van de Provincie Zeeland, in de periode van 2005 tot 2012 in Schoondijke een proefopstellingen geweest van een tiental bedrijfswindmolens. Doel was om een beter inzicht te verkrijgen in de energieopbrengsten van de diverse type bedrijfswindmolens. De resultaten van deze test gaf aan dat in het algemeen de opbrengsten (zeer) laag zijn, waarbij de types met wieken tot de betere (of minder slechte) behoren. Alle ¨bolachtige¨ typen leveren weinig energie op. Uit de test bleek ook dat de door de leveranciers opgegeven opbrengstcurve redelijk goed over een te komen met de testresultaten. De afwijkingen waren, behoudens uitzonderingen, vaak minder dan 5%.
Een aantal jaren geleden was het rendement van een kleine bedrijfswindmolen vergelijkbaar met de investeringen in zonnepanelen. De prijs van zonnepanelen is in de afgelopen jaren sterk gedaald, die van de bedrijfswindmolens eerder gestegen. Hierdoor is het rendement minder geworden ten opzichte van zonnepanelen. Er is geen algemene rendementsindicatie te geven omdat de prijzen voor de bedrijfsmolens en de energieopbrengsten zeer sterk verschillen. Het rendement moet dan ook per molen worden bekeken.
Indien u overweegt om een bedrijfswindmolen aan te schaffen is het belangrijk om het rendement goed te bepalen. REKENEN VOOR BESLISSEN.

Ruimtelijke ordening.
Er is landelijke geen duidelijk eenduidig beleid. Belangrijk is om vooraf goed te informeren naar zowel het provinciale als het gemeentelijke beleid en de eisen die gesteld worden. De eisen beperken zich meestal tot een beperking van de maximale ashoogte, maar vooral een maximale tiphoogte. Uitgangspunt is regelmatig een tiphoogte van 20m. Belangrijk aspect is ook waar de bedrijfswindmolen geplaatst mag worden. Meestal worden de bedrijfswindmolens geplaatst op het bouwblok. Belangrijk is dan wel de plaats. Een locatie die zo ¨open¨ mogelijk is, heeft een sterke voorkeur i.v.m. de gemiddelde windsnelheid. Hoe hoger de windsnelheid hoe hoger de opbrengst. Bij plaatsing op het bouwblok hoeft er geen wijziging van het bestemmingsplan plaats te vinden en het is dicht bij de netinpassing. Nogmaals per gemeente kunnen andere regels gelden.

Subsidies.
Er zijn geen specifieke subsidieregeling voor kleine bedrijfswindmolens. Wel kan er gebruik worden gemaakt van de algemene (ook fiscale) regelingen, bv de Energie Investering Aftrek (EIA) of de kleinschaligheid investeringsaftrek. Voor specifieke energie regeling moet er vaak investeringen plaats vinden, bv in bemetering. De kosten van deze investeringen zijn vaak hoger dan de hoogte van de subsidie. Ook hiervoor geldt: REKENEN VOOR BESLISSEN.

Leverancier.
Een belangrijk element is ook de leverancier. Is de leverancier een Nederlands of een buitenlands bedrijf? Welke garanties kunnen worden gegeven? Hoe zit het met het onderhoud en de levering van onderdelen? Hoe kapitaalkrachtig/ bedrijfszeker is het bedrijf van de leverancier? Uit de aangegeven test blijkt ook dat er regelmatig stilstand voor is gekomen en dat reparaties soms enkele weken tot zelfs maanden duurden. Indien u zelf over de nodige technische kennis beschikt, en zelf de nodige reparaties kunt uitvoeren, is dit een mooi voordeel.

En verder.
Bedenk dat de energie opbrengsten van een bedrijfswindmolen beperkt zijn in relatie tot het energieverbruik op agrarische bedrijven. De gerealiseerde opbrengsten gaan af van het verbruik tegen het laagste tarief omdat bij hogere verbruik een lagere energiebelasting betaald moet worden. Verder is bij plaatsing ook van belang om bij de energieleverancier contact op te nemen over de situatie dat er meer geproduceerd wordt dan het eigen verbruik is.

Ten slotte.
Indien u voornemens bent om een kleine bedrijfsmolen op uw bedrijf te plaatsen, informeer u goed over alle aspecten en maak de nodige rendementsberekeningen. Uit de testen op het proefveld in Schoondijke blijkt dat de rendementen eerder laag tot onrendabel zijn.

Jan Withagen
Adviseur Duurzame Energie
.
Tel : 0032-477905480

Deel dit artikel