Jongveegetal en periode opleggen geldsom in fosfaatreductieplan gewijzigd

Jongveegetal en periode opleggen geldsom in fosfaatreductieplan gewijzigdStaatssecretaris Van Dam van Economische Zaken van heeft de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gewijzigd. Het jongveegetal wordt buiten werking gesteld voor bedrijven die alleen vrouwelijk jongvee ouder dan 35 dagen en dat nog niet heeft gekalfd afvoeren voor export, slacht of dood. Daarnaast wordt voor de perioden 3, 4 en 5 overgeschakeld van het maandelijks opleggen per periode van geldsommen naar het opleggen van één geldsom voor iedere tweede maand van een periode (augustus 2017 van periode 3, oktober 2017 van periode 4 en december 2017 van periode 5).

Na de introductie van het jongveegetal (als berekeningsfactor voor de hoogte van de geldsommen) onrust ontstaan in de sector, met name omdat het jongveegetal negatief kan uitwerken als door natuurlijke aanwas op het bedrijf de verhouding tussen jongvee en melkkoeien wijzigt en als bedrijven (vóór de inwerkingtreding van de hiervoor bedoelde wijziging van de Regeling) vooral melkkoeien hebben afgevoerd met de bedoeling om daarna vooral jongvee af te voeren om aan de reductiedoelstelling te voldoen.

Daarop heeft Van Dam de sector uitgenodigd te onderzoeken of er draagvlak is voor een alternatieve invulling van het jongveegetal die niet ten koste gaat van de effectiviteit van de Regeling, juridisch haalbaar is en geen ongewenste markteffecten voor andere sectoren heeft. Dat voorstel wordt met deze wijziging van de Regeling met ingang van 1 juni 2017 ingevoerd.

Door over te schakelen van het maandelijks opleggen per periode van geldsommen naar het opleggen van één geldsom voor iedere tweede maand van een periode wordt de systematiek voor de perioden 3, 4 en 5 gelijkgesteld met die van het opleggen van geldsommen voor de perioden 1 en 2. Deze aanpassing is vooral van belang omdat daarmee de druk op de uitvoering van de Regeling wordt verminderd, die (voor wat betreft het opleggen en innen van de geldsommen) voor een belangrijk deel is gemandateerd aan de bij ZuivelNL aangesloten zuivelbedrijven.

Zie voor meer informatie de site van de Staatscourant.

bron: Staatscourant, 31/05/17

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel