Invullen GLB: een flinke puzzel

Momenteel zijn veel agrarisch ondernemers bezig om hun Gecombineerde opgave voor 15 mei in te vullen. (inmiddels is dit 15 juni geworden). Door het gewijzigde beleid is het dit jaar een hele klus om dit uit te voeren en het roept in de praktijk dan ook veel vragen op. In dit artikel gaan we op een aantal punten waar we in de praktijk tegenaan zijn gelopen.

Tip: Neem bij vragen contact op met RVO. Zij zijn zeer bereidwillig om te helpen met vragen.

Complex
Dit jaar kunnen Landschapselementen en “eigen” sloten opgenomen worden in de GO. In veel gevallen levert dit een veelheid aan percelen op. Speciaal voor hulp hierbij biedt RVO de mogelijkheid om een belafspraak in te plannen. Via Belafspraak RVO komt u op de juiste website.

Knelpunten
Naast veel genoemde knelpunten zoals de trage site en het veelvuldig tevoorschijn komen van de opmerking “de sessie is verlopen” vraagt het invullen veel accuratesse. Door de hoeveelheid aan gevraagde gegevens kan er snel een fout worden gemaakt.

Nieuw zijn dit jaar de eco-regelingen die ingevuld moeten worden. Vooral de combinatie van vinkjes die je moet zetten om eco-activiteiten zichtbaar te krijgen maakt het lastig om het in te vullen.

Voorbeeld
U wilt gebruik maken van de eco-regeling “bufferstroken naast bouwland”. Om deze zichtbaar te krijgen moet er eerst een vinkje worden gezet bij “braak”. In de toelichtingen kun je dat niet vinden. Hoe ziet dit eruit?
Hieronder de twee mogelijkheden, braak niet aangevinkt en braak wel aangevinkt.

Deze combinatie van aanvinken komt vaak voor om de juiste eco-activiteit zichtbaar te krijgen. Dit maakt het lastig om het programma goed in te vullen. Het zal dus voorkomen dat ondernemers eco-activiteiten missen (dus geld) omdat ze de juiste activiteit niet kunnen vinden.

Conclusie
Het invullen van de GO is dit jaar weer ingewikkelder geworden. Neem ruim de tijd om het in te vullen, ga goed alle mogelijkheden na door mogelijkheden wel of niet aan te vinken en kijk wat er dan aan mogelijkheden zichtbaar wordt.

Ik wens iedereen veel succes met het invullen.

Jan Moggré

Deel dit artikel