Insturen aanvullende gegevens

In Januari is het weer tijd om de aanvullende gegevens naar RVO te sturen. Bedrijven die meedoen aan de derogatie of een verzoek hebben gekregen van RVO moeten voor 1 februari de eindvoorraad meststoffen en aankoop kunstmest opgeven.

Bij het opgeven van de eindvoorraad dierlijke mest moet ook de hoeveelheid Stikstof en Fosfaat opgegeven worden. Als u een analyse van de mestvoorraad heeft moet u deze gebruiken, heeft u geen analyse dan kunt u de forfaitaire gehaltes hanteren.
Ook wordt in Januari meestal de Kringloopwijzer (BEX) ingevuld. Melkveebedrijven zijn verplicht deze voor 15 mei via MijnKringloopwijzer.nl in te vullen. Als u wilt dat gegevens automatisch ingevuld worden, dan moet u gebruik maken van datakoppelingen. U machtigt bedrijven en/of instanties om uw data in te laden. Zo kunt u machtigingen afgeven aan:
1 Zuivel.nl om uw gegevens omtrent de melkleveringen in te laden.
2 (Voer)leveranciers om gegevens van voer en/of kunstmest in te laden
3 RVO om gegevens van percelen, mest en dieraantallen in te laden
4 Eurofins om uw kuiluitslagen en bodemanalyses in te laden.


Het machtigen en invullen van de kringloopwijzer is één, maar het analyseren van de uitkomst is twee. Hierdoor krijgt u inzicht waar kansen liggen binnen uw management. Als er Fosfaatrechten komen, kan dit u direct voordeel opleveren.

Maak gebruik van onze specialist om uw kringloopwijzer in te vullen en/of te analyseren.
Neem gerust contact met hem op:

Bram den Hollander

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel