Houd uw opbrengst de kosten bij!

Houd uw opbrengst de kosten bij!

Vaak hoor je ondernemers klagen over steeds maar stijgende kosten, terwijl we deze ontwikkeling niet terugzien in onze omzetten. In onze managementstudiegroepen is dit een vaak terugkomend thema. Kosten stijgen en zijn tot op zekere hoogte niet beïnvloedbaar.  Denk  bv. aan de assurantiebelasting, rode diesel, hogere kosten voor gewasbeschermingsmiddelen,  etc.

Kosten stijgen bij iedereen. Toch blijkt uit onze bedrijfsvergelijkingen, van circa 100 bedrijven in het zuidwesten, dat de verschillen in kosten tussen de bedrijven gigantisch zijn. Verschillen van meer dan 100%. Oorzaken hiervoor zijn heel divers;  bouwplan, grondsoort, gevoerde beleid van de ondernemer…, U kunt er vast nog een paar verzinnen.

Sinds 2000 komt uit de bedrijfsvergelijking naar voren dat we op een jaarlijkse kostenstijging zitten van 4,2%. Stellen we het jaar 2000 op 100%, dan praten we in 2015 over 168% kosten. Hieronder ziet u de ontwikkeling, vrijwel strakke stijgende lijnen.ontwikkelingen teelt

Als kostenstijging een gegeven is moeten we dit aan de opbrengstenkant terug zien, om vermogensachteruitgang te voorkomen. Dit gaat met horten en stoten. Goede jaren worden steeds sneller afgewisseld door slechte jaren, waardoor het voor veel bedrijven lastig is de kostenstijging bij te houden. Als voorbeeld noem ik de prijsontwikkeling van de consumptieaardappelteelt zoals we die terugzien bij de deelnemende bedrijven. 

prijsontwikkeling aardappelen

De gemiddelde gerealiseerde prijs is onvoldoende om alle kosten van de teelt te dekken, terwijl er zeker geen stijgende ontwikkeling te bespeuren valt in de opbrengstprijzen.

Belangrijk voor u als ondernemer is het om met dit gegeven de juiste beslissingen te nemen. Ik zie u denken; “dat is makkelijk praten”. Maar de verschillen tussen de bedrijven rechtvaardigen deze uitspraak.

Neem gerust contact op:
Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel