Het proces van de bedrijfsoverdracht

Het is voor mij altijd een mooie uitdaging om het proces van bedrijfsoverdracht te begeleiden. Een proces met vele puzzelstukjes, waarin samen met de betrokkenen en specialisten de puzzel tot een geheel gemaakt wordt, passend voor iedereen. En er zijn vele puzzelstukjes:

– financiële: welk bedrag is nodig om het bedrijf over te nemen door de voortzetter(s) en hoe kan dit worden gefinancierd? Vervolgens de financiële haalbaarheid, en wat zijn de overblijvende financiële middelen voor de oudedag van de ouders?

– fiscale mogelijkheden waarmee voordeel te behalen valt en fiscale vereisten en afrekeningen waaraan voldaan moet worden;

– (bedrijfs-) economische aspecten zijn natuurlijk ook van belang: zijn er optimalisatiemogelijkheden, hoe kan voorzien worden in de benodigde arbeid, etc.;

– een aantal juridische aspecten worden ook al in de maatschapsakte overeengekomen. Maar er zijn nog tal van juridische regelingen te treffen, voor nu en voor later.

Dit is zomaar een greep uit de vele vragen en de aandachtsgebieden.

Maar wat altijd de puzzel passend moet maken zijn de mensen om wie het gaat, hun persoonlijke situaties en hun afwegingen. Hoe gaat men met de voorliggende vragen en feiten om? Een heel proces en ook een heel belangrijke in een agrarische levensloop, want het gaat vaak om zoveel méér: de familieband, het levenswerk, gevoel en verstand. Het is heel wat waard om het proces goed te laten verlopen. Mocht u vragen hebben wat deze begeleiding voor uw situatie kan betekenen, neemt u dan gerust contact op.


Liesbeth Versluijs-Pons

Liesbeth Versluijs Advies & Coaching

M 06 10981591

E liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel