Herziening Omgevingsplan Zeeland

De Provincie Zeeland past het Omgevingsplan Zeeland 2012-2018 aan. In het Omgevingsplan is het beleid van de Provincie vastgelegd voor ruimte, milieu, water en natuur. De herziening is een beperkte aanpassing. Carla Schönknecht, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de Provincie Zeeland: ‘Het is belangrijk om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Met de herziening van het Omgevingsplan willen wij nieuwe kansen benutten en dringende opgaven aanpakken’.

Actualisering Omgevingsplan
De Provincie vindt het van belang om tijdig een aantal onderdelen bij te sturen, te verduidelijken of uit te werken. Ook zijn ontwikkelingen in de maatschappij aanleiding voor het herzien van het plan. Twee belangrijke voorbeelden zijn:

Zonneparken
De gemeenten Reimerswaal, Tholen en Middelburg hebben vergevorderde plannen voor het bebouwen van een groot gebied met zonnepanelen. De Provincie wil deze projecten de komende jaren volgen, voordat er meer worden toegestaan in het landelijk gebied van Zeeland. Het plaatsen van panelen op daken van gebouwen en op bedrijventerreinen blijft wel mogelijk.

Kustbebouwing
De Provincie vindt het belangrijk om de ongerepte Zeeuwse Kust te beschermen. De Provincie wil daarom een plan opstellen voor de toekomst van de Zeeuwse Kust. Deze visie is een actiepunt in het herziene Omgevingsplan. Het opstellen gebeurt in samenspraak met het Rijk, gemeenten, het waterschap, de recreatiesector, natuurorganisaties en andere belanghebbenden.

Volgend omgevingsplan
Het geactualiseerde Omgevingsplan legt ook een basis voor het nieuwe Omgevingsplan vanaf 2018. In de herziening van het Omgevingsplan constateert de Provincie een aantal grote opgaven voor de toekomst. Deze opgaven worden niet uitgewerkt in de tussentijdse herziening, maar worden meegenomen in het nieuwe Omgevingsplan.

Inspraak

De tussentijdse herziening ligt van 28 oktober 2015 tot en met 8 december 2015 ter inzage op het Provinciehuis en de gemeentehuizen. Tijdens deze periode is inspraak mogelijk. Reacties kunnen tot en met 9 december 2015 worden gezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, afdeling Ruimte, postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor vragen bel

Elly Brouwer
06-17005241
Elly@brouweragrarischadvies.nl

Deel dit artikel