Heeft de BV toekomst in de landbouw?

Thema avond 27 november jl.

Er wordt veel over gesproken, veel over geschreven: de BV in de landbouw. Voor sommigen klinkklare taal, maar voor de meesten toch overwegend vragen en onduidelijkheden blijkt uit de verschillende gesprekken die wij, Agro Adviseurs Zuidwest, hebben met ondernemers. Dit was de reden dat wij samen met Van Oers Agro en Markvliet Netwerk Notarissen de handen ineen hebben geslagen en een avond hiervoor hebben georganiseerd. Deze avond werd druk bezocht!

Veelal kent de BV in de landbouw overwegend een fiscale ‘aanvliegroute’, met name door het lagere tarief van de vennootschapsbelasting in vergelijking met het progressieve tarief van de inkomstenbelasting. Dit levert in eerste instantie een direct liquiditeitsvoordeel op. Eric Janssen, fiscaal specialist, gaf uitleg bij vele fiscale zaken rondom de BV.
Victor Cornelissens, notaris, stond stil bij de juridische en organisatorische aspecten van de BV waaronder de oprichting, het stemrecht, de beëindiging, maar ook de relatie met andere regelingen in het (gezins-)bedrijf: huwelijksvoorwaarden, (levens-)testament en bedrijfsopvolging.

Aandachtspunten vanuit de Agro Adviseurs Zuidwest werden belicht waarvan de belangrijkste was (en nog steeds is!): wanneer u overweegt een BV op te richten, zorg dan dat u en uw partner het zelf begrijpen. Waarom richt u een BV op? Wat zijn aandachtspunten voor de korte maar ook zeker voor de lange(re) termijn in uw situatie? Welke aanpassingen moeten er plaatsvinden om alles goed op elkaar te laten aansluiten?
Met andere woorden: Houd grip op uw eigen (juridisch – organisatorische) structuur van uw bedrijf.

Een andere tip, onafhankelijk of u nu wel of geen BV op gaat richten: actualiseer bestaande regelingen in uw bedrijf: het maatschaps-/vof-contract, evt. de statuten van de BV, de huwelijksvoorwaarden, het (levens-)testament… De ontwikkelingen gaan in een rap tempo, zowel in wet- en regelgeving, alsook op uw bedrijf. Hiermee kunnen ook inzichten ontwikkelen. Bespreek dit met elkaar en actualiseer waar benodigd, waar gewenst.

Iedere situatie verdient maatwerk; laat u goed voorlichten.

Liesbeth Versluijs
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
kavelruil coördinator Zeeland
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel