Groen licht voor herwaardering via maatschap of firma

De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak groen licht gegeven voor herwaardering van grond via een vennootschap. Een belangrijke uitspraak omdat daarmee de bestaande praktijk van herwaarderen is erkend door de ‘hoogste’ rechter op dit gebied in Nederland.

En daarbij heeft de Hoge Raad niet alleen de herwaardering van de landbouwgrond erkend maar ook de herwaardering van ondergrond van bedrijfsgebouwen. De gebouwen zelf hoeven hierbij niet te worden opgewaardeerd.

De opwaardering van de gronden kan volgens de Hoge Raad op deze manier plaatsvinden met toepassing van de landbouwvrijstelling en dit betekent dat er geen belastingheffing is verschuldigd in de vorm van inkomstenbelasting in box 1.

Niet alles in de uitspraak van de Hoge Raad is goed nieuws want de Hoge Raad heeft ook uitgesproken dat over belaste reserves in de grond, in de betreffende zaak ging het om een vervangingsreserve, wel fiscaal afgerekend dient te worden bij herwaardering en wel pro rata. Dit is ook door te trekken naar pachtersvoordelen en herinvesteringsreserves. Hoe de pro rata – berekening in de praktijk uitpakt, is nog niet duidelijk.

Op grond van deze uitspraak is het dus nog steeds mogelijk om nu alvast via maatschap of firma landbouwgronden en ondergrond van bedrijfsgebouwen te herwaarderen. Daarmee kan men een voorschot nemen op de situatie dat de politiek onverhoopt tot afschaffing van de landbouwvrijstelling zou gaan besluiten waarbij het ook nog is af te wachten of er een goede overgangsregeling zal komen.

Doe er uw voordeel mee. Informatie en advies: Peter Mangnus, bedrijfsadveur- financieel planner
telefoon 06 – 23478886, email mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel