Gras inzaaien niet meer gelukt?

Door de vele neerslag kan het moeilijk of onmogelijk worden om nog gras in te zaaien. Maar wat als u dit grasland wel nodig heeft om volgend jaar te kunnen voldoen aan de derogatie-eisen? U kunt ervoor kiezen om het gras in het voorjaar in te zaaien of geen gras in te zaaien en af te zien van derogatie. Als u afziet van derogatie moet u rekening houden met de gewasdiversificatie en de vergroeningseis. Dit betekent dat u een derde gewas moet telen en een stikstofbindend gewas cq vanggewas moet telen.


I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

Deel dit artikel