Geven en nemen

Geven en nemen
Sommige situaties zijn in de loop der tijd nu eenmaal zo gegroeid: het bedrijf is overgegaan van de ene generatie op de andere generatie, soms naar meerdere kinderen, zonder dat er iets in de eigendomssfeer is geregeld. Totdat er bij de huidige generatie de behoefte ontstaat om dit alsnog te regelen. Duidelijkheid voor een ieder en wellicht alweer voor zijn/haar opvolgende generatie.

Het is veelal best een gepuzzel, zoveel als mogelijk rekening houdende met ieders situatie en ieders belangen. Sommige zaken liggen vaak ook gevoelig. Met name dit laatste aspect vormt voor betrokkenen vaak een drempel om aan de puzzel te beginnen.
Als onafhankelijke derde begeleid ik ook dergelijke processen. In een open sfeer, door goed overleg tot bewuste keuzes komen en waar mogelijk en gewenst ook regelen. Het is een proces van geven en nemen.

De gevoelsmatige ballast die u meedraagt bij het niet-regelen kan weleens zwaarder gaan wegen dan toch die drempel te nemen. Laat het eindresultaat lonken!

Liesbeth Versluijs – Pons
Liesbeth Versluijs Advies & Coaching
M: 06 1098 1591
E: liesbethversluijs@gmail.com

Deel dit artikel