Geen herwaardering landbouwgronden via proefprocedure

Door de (grotere) accountants zijn proefprocedures opgestart om eenmalig bij hun agrarische klanten de landbouwgrond op te waarderen en op die manier de landbouwvrijstelling nog te benutten. Vervolgens wordt dan jaarlijks de grond opnieuw geherwaardeerd, ook weer met toepassing van de landbouwvrijstelling zolang deze er nog is. Dit noemt men de stelselwijzigingsmethode.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in september vorig jaar geoordeeld dat dit in strijd is met goed koopmansgebruik en derhalve niet is toegestaan. In de betreffende zaak is hoger beroep ingesteld. Dit beroep loopt nog.

Herwaarderen via maatschap of firma?

Als u zeker van wilt zijn uw grond te herwaarderen en niet afhankelijk van de onzekere uitkomst van het hoger beroep in de proefprocedure, kunt u beter de mogelijkheid nagaan om dit te doen via een nieuwe of bestaande maatschap of firma.

Dit heeft echter ook consequenties op bijvoorbeeld de financiële verhoudingen binnen het gezin en op de uitwerking van huwelijksvoorwaarden.

Kijk daarom niet alleen naar de fiscale insteek maar ook naar deze zaken en laat u daarover goed informeren!

Mangnus Financieel Advies Peter Mangnus 

Bedrijfsadviseur – Financieel Planner 

Deel dit artikel