Gecombineerde opgave van start

Vanaf 1 april tot en 15 mei moet de gecombineerde opgave weer worden ingediend. De opgave voor de aanvraag van betalingsrechten. Belangrijk om ook dit jaar weer de opgave goed in te vullen.

Dit jaar is het gedeelte om de percelen in te tekenen vernieuwd en in een aparte module gezet. Een eerste keer werken in deze module vraagt extra aandacht en enig geduld. Er zitten ook een paar mooie nieuwe functionaliteiten in, wat het werken eenvoudiger maakt.
Aandachtspunten:

 • Begin met het aanmaken van alle percelen, zodat deze goed zijn. Bij elk perceel staat de begindatum op 1 januari 2014. Hier moet u 1 januari 2015 van maken of de datum dat u het perceel in gebruik neemt. De einddatum moet u alleen invullen als deze bekend is. Heeft u het perceel volgend jaar weer in gebruik dan hoeft u de einddatum niet in te vullen.
 • U kunt dit jaar het perceel ook een naam geven. Het advies is om dit wel te doen. Het is later bij het invullen van de gecombineerde opgave heel handig met het terugvinden van de juiste percelen.
 • Bij het invullen van de gecombineerde opgave moet u op pagina 4, bij het aanvragen van de betalingsrechten goed opletten. De eerste vraag gaat over de aanvraag van betalingsrechten. In het algemeen vult u hier ja in. De tweede vraag gaat over de aanvraag van betalingsrechten uit de nationale reserve. In het algemeen zult u hier nee invullen. De regel die er onder staat, “ over het geven van toestemming om persoonsgegevens te verwerken ……..etc. “ is een algemene opmerking, waar geen vakje van ja of nee achterstaat. Toch bent u geneigd om hier ja op te antwoorden. Als u deze ja invult in het vakje achter de aanvraag betalingsrechten uit de nationale reserve voor starters, dan springt automatisch, zonder dat u er erg in heeft, de aanvraag voor betalingsrechten op nee. Dit is uiteraard niet de bedoeling en kan zeer vervelende consequenties hebben. Het voorbeeld zoals het niet moet ziet u hieronder.
 • 01

  • In de gecombineerde opgave moet u per perceel opgeven waar u gaat vergroenen, bv. het inzaaien van een vanggewas. Dit doet u bij het invullen van de volgteelt. Wilt u het perceel gebruiken voor de vergroening dan kunt u niet volstaan met het invullen van bv. groenbemestingsgewassen. U moet hier een gewas invullen, zoals bv. gele mosterd, anders wordt de keuze voor ecologisch aandachtsgebied niet actief en kunt u deze niet aanvinken.
   Een voorbeeld ziet u hieronder afgedrukt. Vul ook de verwachte inzaaidatum in, of de oogstdatum van het hoofdgewas als u een vanggewas of volgteelt heeft ingezaaid in het hoofdgewas.

  Schermafbeelding 2015-04-17 om 08.51.52

  Wij wensen u succes met het invullen van uw gecombineerde opgave. Heeft u vragen of hulp nodig of wilt u de opgave laten nakijken neemt gerust contact met ons op. Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55) en Bram den Hollander (rundveehouderij, 06-22 81 61 15). Ook de andere sectoren kunnen bij ons terecht.

  Deel dit artikel