Fosfaatreferentie het nieuwe quotum?

FosfaatreferentieOok jongvee wordt meegeteld in het nieuwe stelsel van grondgebonden melkveehouderij, dat als vervanger van het melkquotum wordt ingevoerd. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De nieuwe wet gaat 1 januari 2015 in.

Met de nieuwe wet kunnen melkveebedrijven groeien mits de extra mest die wordt geproduceerd, geplaatst kan worden op eigen grond of volledig wordt verwerkt.

De fosfaatproductie van het melkvee (inclusief jongvee) in 2013 is de referentiewaarde voor een eventueel bedrijfsoverschot. Deze melkveefosfaatreferentie wordt bepaald aan de hand van de forfaitaire fosfaatproductie door melkvee en de fosfaatruimte, gebaseerd op de fosfaatgebruiksnormen van de percelen. Ook bedrijfsspecifieke normen mogen gebruikt worden. Het aantal dieren op het bedrijf wordt gebaseerd op gegevens van de RVO (voorheen DR) in combinatie met de I&R-gegevens.

De referentiewaarde is niet verhandelbaar. De referentie kan ook niet worden meegenomen naar een ander bedrijf. Een nieuw bedrijf krijgt referentiewaarde 0, waardoor het bedrijf grondgebonden moet zijn of alle mest moet verwerken. Overdracht van de referentiewaarde bij bedrijfsoverdracht kan wel. Het nieuwe stelsel is niet bedoeld voor marktordening, maar voor realisatie van de nitraatrichtlijn.

Mestproductie van andere diersoorten op gemengde melkveebedrijven telt niet mee voor deze regelgeving. Ook jongveeopfokbedrijven vallen onder de nieuwe regeling. Bedrijven met een fosfaatproductie onder de 250 kilo per jaar (6 koeien) worden vrijgesteld van de regels voor grondgebonden melkveehouderij.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw uitbreidingsplannen, neem dan contact op met de melkveehouderijadviseur van Agro Adviseurs Zuidwest, Bram den Hollander, tel 06-22816115.

Deel dit artikel