Fosfaatnormen

Per 1 januari gaat de nieuwe fosfaatindicator in op basis van P-PAL en P-PAE. Op veel bedrijven, in het Zuidwesten, betekent dit een forse achteruitgang op de aan te voeren fosfaat. In een onderzoek, dit voorjaar in onze studiegroepen, kwamen we op een gemiddelde achteruitgang van 12%, met uitschieters tot meer dan 30%.

Voorlopig is bepaald dat er een overgangsregeling komt van 4 jaar, waarin het mogelijk is om de uitslagen van grondmonsters te gebruiken van maximaal 4 jaar oud. Grondmonsters gestoken voor 1 januari blijven dus 4 jaar geldig.

Perceel-check


In 2021 krijgen alle bedrijven in het Zuidwesten te maken met een nieuwe perceel-check.

BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Alle perceelgrenzen worden opnieuw beoordeeld. U krijgt hiervoor een uitnodiging van RVO om deze check uit te voeren. Dit zal zijn na het indienen van de gecombineerde opgave 2021. Dus vanaf eind mei. Het is belangrijk om alle nieuwe topografische perceelgrenzen goed na te kijken. Perceelgrenzen zijn door de gebruiker niet te wijzigen. Ben u het ergens niet mee eens dan kunt u op het betreffende perceel een opmerking plaatsen. Dit wordt vervolgens beoordeeld door RVO.

Aardappelcontracten

Binnen nu en enkele weken kunt u weer contracten tekenen voor de afzet van uw aardappelen, teeltjaar 2021. Over de situatie in de aardappelafzet is al veel geschreven. Wat zeker is, is dat de teeltkosten de laatste jaren enorm gestegen zijn. Voordat u een contract tekent is het belangrijk dat u de kosten weet in relatie tot de netto opbrengst die u gemiddeld haalt.

Als je kijkt naar de gemiddelde netto afgeleverde kilogrammen in het Zuidwesten en u bent lang bewaarder, dan kan het niet anders zijn dan dat uw contract met een 2 begint.

Eerst rekenen dan tekenen.

Jan Moggré

Deel dit artikel