Fosfaatbonus en de de-minimisverklaring

De fosfaatwetgeving blijft de melkveehouderij flink bezig houden. Voor een aantal van u is binnenkort duidelijk of u een bonus kunt ontvangen vanwege het houden van minder vee dan volgens de fosfaatregeling hoeft. Voordat u deze echter kunt ontvangen moet u een zogenaamde de-minimisverklaring afgeven. Wat is dat? Wat verklaar ik dan? zijn eigenlijk vragen die we in de praktijk veel tegen komen.

Achtergrond van de de-minimisverklaring


Binnen de EU is staatsteun in principe verboden. Dit om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. De centrale maar ook de decentrale overheid heeft te maken met de regels omtrent staatsteun. Er zijn uitzonderingen waarin staatsteun tot een bepaalde drempel wel is toegestaan. Voor de landbouw is deze drempel € 15.000 per drie belastingjaren. Voor andere bedrijfstakken ligt deze hoger (€ 200.000). Voor de landbouw is deze lager omdat er voor de landbouw al veel door de EU wordt geregeld.


Een ondernemer verklaart met de de-minimisverklaring dat hij met de huidige subsidieverlening (in dit geval dus een bonusuitkering voor het houden van minder vee de steundrempel van € 15.000/ 3 jaar niet wordt overschreden).

Waar moet je aan denken bij verkregen steun?


We hebben dit voor u nagevraagd maar dit is nog steeds onduidelijk. Zowel bij Zuivel.nl als bij RVO kan men geen compleet overzicht geven. Oorzaak ligt in het feit dat lokale en provinciale overheden ook subsidies verstrekken die soms wel en soms niet onder de de-minimis regeling vallen. Voordat u zelf ondertekent, is er maar 1 manier mogelijk en dat is door zelf na te gaan of u afgelopen drie jaar subsidie hebt ontvangen die onder de regeling valt, dus een vergelijkbare verklaring een keer eerder heeft ingevuld. Dit kan het geval zijn bij bijvoorbeeld ganzenschade maar ook bij groenfinanciering. De overheid kan met terugwerkende kracht tot 10 jaar terug eventueel onterecht verkregen vergoedingen terugvorderen. Hoe ze dit doen als ze zelf niet weten wat er wel en niet onder valt, is ons een raadsel.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

Deel dit artikel