Financiering bedrijfsovername: doe het zelf

Bedrijfsovername - afbeelding 1Het overnemen van een bedrijf is geen sinecure, zeker ook niet in de agrarische sector waar veel ouderlijk kapitaal zit in het bedrijf dat afgeprijsd naar een opvolger moet gaan omdat het anders financieel voor deze opvolger niet haalbaar is. Deze ‘afprijzing’ van het bedrijf is in feite al de eerste vorm van familiefinanciering.

De overheid erkent de noodzaak hiervan en staat toe dat het bedrijf voor een lagere prijs naar een opvolger gaat zonder (extra) belastingheffing. Er wordt hierbij uitgegaan van afprijzing ten opzichte van de vrije agrarische waarde van het bedrijf.
Fiscaal ligt er derhalve weinig in de weg om bedrijfsovername mogelijk te maken.

Het probleem is vooral financieel bepaald want hoe financieer je een bedrijfsovername zonder ouders (en andere kinderen) te kort te doen en de overname toch financieel haalbaar te doen zijn voor een opvolgend kind?

Naast de eerste optie van het verlagen van het overnamebedrag, is zeker ook verdere familiefinanciering het onderzoeken waard. In een vorig artikel is hierbij al de CV genoemd als laatste voorfase van de bedrijfsoverdracht. Vervolgens is ook te benoemen de familielening aan de opvolger voor financiering van het overnamebedrag. Naast rente- en kostenvoordeel ten opzichte van bankfinanciering is er de flexibliteit van deze financieringsvorm wat betreft eventuele aflossing , ook in samenhang met toekomstige vererving.

Ook verpachting van gronden en bedrijfsgebouwen is een optie in het scala van mogelijkheden van familiefinancieriing. En als ook nog de inzet van ouderlijke arbeid op het bedrijf mogelijk blijft, is het zeker de moeite waard om financieel een optimale afstemming te realiseren in de wijze van beloning van ouderlijke inzet van arbeid, gronden/gebouwen en gelden.
Doe het daarom zoveel mogelijk zelf als het kan en bepaal zelf hoe u uw financiële plaatje voor een haalbare bedrijfsovername rond krijgt. Ik help u daar graag bij.

Wilt u hier eens verder over praten, neem dan contact op met Peter Mangnus, financieel specialist bedrijfsoverdracht- en overname,

telefoon 06 – 23478886,

e-mail: mangnusfinancieeladvies@gmail.com

Deel dit artikel