Equivalente maatregelen en de gecombineerde opgave

Vanaf dit groeiseizoen is het mogelijk om voor diverse akkerbouwgewassen extra stikstof en fosfaat te gebruiken bij bovengemiddelde kilogram opbrengsten: de zogenaamde equivalente maatregelen. Vóór 1 juni moet u bij RVO kenbaar maken of u hieraan mee doet.
Voor enkele gewassen (granen, bieten, friet aardappelen) is het al mogelijk om bij bovengemiddelde opbrengsten extra stikstof aan te vragen, de zogenaamde stikstofdifferentiatie. Deze stikstofdifferentiatie moet u elk jaar vóór 15 mei opnieuw aanvragen. Vóór 15 mei moet u dus beslissen waar u aan deelneemt. Voor meer info kijkt u op de site van mijn RVO.nl

Aan de equivalente maatregelen hangen veel voorwaarden. De belangrijkste is, dat u op zand- en lössgronden niet meer dan 75 Kg N uit dierlijke mest mag aanvoeren. Op overige gronden 100 kg N uit mest. Op veel akkerbouwbedrijven zal op dit moment, nu de voorjaarsmest is aangevoerd, deze grens reeds gepasseerd zijn. Deelname aan de equivalente maatregelen is dan niet meer mogelijk!

Andere voorwaarden voor de equivalente maatregelen zijn:
● Aanmelden vóór 1 juni
● Deelname kost € 195,-
● Zoals beschreven: beperkte aanvoer van dierlijke mest
● Hogere gewasopbrengsten moeten aangetoond worden middels een accountantsverklaring.
● Hogere fosfaatnorm voor de gronden met een fosfaattoestand laag en neutraal (tot een PW van 55)
● Voor mais op zand- en lössgronden geldt de hogere normen uitsluitend als de hogere norm via rijenbemesting en gps wordt toegepast
● accountantsverklaring

Conclusies:

● Eerst rekenen voordat u een beslissing neemt: hoeveel N uit dierlijke mest heeft u al aangevoerd?
● Denk goed na over de extra voorwaarden: Wat levert het mij op en wat kost het extra, aan geld maar ook aan administratieve lasten.
● Doet u niet mee aan de equivalente maatregelen, maar u oogst wel extra kilo’s van de gewassen die onder de stikstofdifferentiatie vallen, vergeet dan niet de stikstofdifferentiatie vóór 15 mei aan te vragen via ‘mijn rvo’.

Neem gerust contact op:
Jan Moggré (akkerbouw, 06-38 78 78 55).

Deel dit artikel