Energielabel

Sinds januari van dit jaar krijgt een eigenaar van woning in Nederland een brief toegestuurd door de overheid. In de brief wordt uitleg gegeven inzake het energielabel en daaraan gekoppeld een voorlopig energielabel voor de woning. Op welke wijze de overheid het label vast stelt en wat de waarde van het label vervolgens heeft levert meer vragen op dan antwoorden.

Bij de overdracht van een woning is het verplicht aan de koper een definitief energielabel te leveren. Het label door de overheid u toegestuurd is niet voldoende. Hiervoor dient de verkoper via Digi-D gegevens aan te leveren. Vervolgens kan een deskundige op afstand de gegevens beoordelen waarna deze het definitieve energielabel registreert. Deze registratie kost enkele tientallen euro’s. Wanneer partijen overeenkomen van het energielabel af te zien riskeren partijen zelfs een boete die kan oplopen tot € 400,–. De betrouwbaarheid van het label is door het eenzijdig aanleveren van bewijsmateriaal discutabel. In de praktijk wordt er dan ook weinig waarde gehecht aan de gegevens van het label en wordt het door partijen als extra last ervaren. Effect op de verkoopwaarde van de woning heeft het energielabel dan ook nauwlijks.

De extra handelingen die verricht worden bij de verkoop van een woning is een gevolg uit het Energieakkoord (Europees) en is bedoeld om woningen beter te kunnen beoordelen op energieverbruik.

Rentmeesterskantoor Lokker
Cornelis Lokker

Deel dit artikel