Disclaimer

Agro Adviseurs Zuidwest neemt zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de website en maakt gebruik van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Agro Adviseurs Zuidwest kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Agro Adviseurs Zuidwest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Agro Adviseurs Zuidwest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Agro Adviseurs Zuidwest worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Agro Adviseurs Zuidwest.

Eigendomsrechten:
Agro Adviseurs Zuidwest behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden, te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van Agro Adviseurs Zuidwest. De afnemer van deze informatie is verplicht om aanwijzingen van Agro Adviseurs Zuidwest omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. De informatie op deze website mag wel gebruikt worden voor persoonlijk gebruik.

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze meldt via info@agroadviseurszuidwest.nl

Deel dit artikel