Diergezondheidsfonds rundvee

Houdt u in 2020 rundvee? Dan betaalt u als houder van runderen mee aan het Diergezondheidsfonds. Hiermee worden kosten betaald voor preventie, bestrijding en uitvoering. Ook wordt er een crisisreserve opgebouwd.

Tot en met 2019 waren er voor de sector rundvee nog voldoende reserves in het fonds vanuit productschap zuivel. Vanaf 2020 betaalt u als rundveehouder mee om er voor te zorgen dat er voldoende geld in het fonds beschikbaar blijft.

Tarief 2020

Houdt u in 2020 gemiddeld 6 of meer runderen van 1 jaar en ouder? Dan betaalt u per rund € 2,442. Voert u in 2020 kalveren jonger dan 1 jaar af voor export of slacht? Dan betaalt u per afgevoerd kalf € 0,345.

Berekening en rekenvoorbeelden

De dieraantallen waar mee gerekend wordt, komen uit I&R. Het gemiddeld aantal runderen wordt bepaald op basis van 4 meetmomenten per jaar: 1 februari, 1 mei,
1 augustus en 1 november. Schaart u dieren van iemand anders in? Dan tellen deze bij u mee. Schaart u dieren uit? Dan tellen deze uitgeschaarde dieren niet bij u mee.

De beschikking over het kalenderjaar 2020 ontvangt u begin 2021 van RVO. In deze beschikking staat de vastgestelde heffing over de aantallen gehouden of afgevoerde dieren in 2020.

I. www.idv-advies.nl
E. bram@idv-advies.nl

06-22 81 61 15

Deel dit artikel